Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-18

Kommentar Elos Medtech: Fortsatt kraftigt vinstlyft

Detta är en betald analys på uppdrag av Elos Medtech utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Elos Medtech rapportera fortsatt kraftig vinsttillväxt i det andra kvartalet. Det är framförallt affärsområde Orthopedics som lyfter.  

Elos Medtech är verksamt inom medicinsk teknik med fokus på utveckling och design, samt kontraktstillverkning av medicinsktekniska produkter. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden - Dental, Orthopedics och Life Science, som försäljningsmässigt är ungefär lika stora.   

Kraftig försäljningstillväxt

Bolaget levererade en stark försäljningstillväxt på 11 procent under det andra kvartalet, utan någon hjälp av förvärv. Ökningen var störst i affärsområde Orthopedics, med en tillväxt på 33 procent, främst genom en stark ökning till befintliga kunder. Dental ökade 2 procent, främst genom en 19-procentig ökning av de egna produkterna, medan Life Science ökade med drygt en procent, i huvudsak genom nyinvesteringar som ökar volymerna till befintliga kunder.       

Rörelseresultatet ökar markant

Koncernens rörelseresultat för kvartalet ökade markant, från 5,2 miljoner kronor för ett år sedan, till 15,6. Det var en starkare tillväxt än förra kvartalet, men i kronor räknat en nedgång från det kvartalets 21,4 miljoner. För ett år sedan var dock också första kvartalet högre än andra kvartalet. 

Life Science - högst resultat och marginal

Affärsområde Life Science visade störst rörelseresultat med 10,0 miljoner kronor och en uppgång från förra kvartalets 7,9. Rörelsemarginalen under det andra kvartalet ligger på höga 15,4 procent.  

Orthopedics - nya produkter pressar resultatet

Näst störst var Orthopedics med 4,2 miljoner kronor, vilket dock var lägre än första kvartalets 6,5 miljoner, delvis nedpressat genom ökade kostnader för nya produkter med leverans under hösten. Rörelsemarginalen är också näst högst och ligger på 6,4 procent. 

Dental - inkörningskostnader pressar resultatet

Dental redovisade ett rörelseresultat på 3,0 miljoner kronor, vilket var en nedgång från förra kvartalets 8,8 miljoner. Nedgången mellan kvartalen förklaras delvis av inkörning av nya produkter inom kontraktstillverkning. Rörelsemarginalen ligger på 5,4 procent.     

Valutadifferenser drar ner

Ett kraftigt negativt finansnetto drar ner resultatet efter finansiella poster med hela 6,3 miljoner kronor. Det är effekter från valutakursdifferenser, som går från plus 2,4 miljoner kronor till minus 3,9. Trots det ökade koncernens resultat efter finansnetto med 65 procent till 8,6 miljoner. För de senaste 12 månaderna uppgår rörelseresultatet till 60 miljoner kronor, vilket är 54 procent över vinsten för helåret 2018. Resultat efter finansnetto har på motsvarande sätt ökat nästan lika starkt.    

Motiverat värde

Vi har ett motiverat värde i vår startanalys från den 4 juli på 115 kronor per aktie. Vi återkommer i en fördjupande analys till om detta bör förändras.        

wysiwyg_image

Elos Medtechs rörelseresultat är kraftigt på väg upp

Författare Peter Malmqvist