Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Kommentar Elos Medtech: Kraftig marginalförbättring

Detta är en betald analys på uppdrag av Elos Medtech utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Elos Medtech rapporterar fortsatt mycket kraftig vinsttillväxt under det tredje kvartalet, men försäljningstillväxten mattas. Dental och Orthopedics utvecklas starkt, medan Life Science dämpas.   

Elos Medtech är verksamt inom medicinsk teknik med fokus på utveckling och design, samt kontraktstillverkning av medicinsktekniska produkter. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden - Dental, Orthopedics och Life Science, som försäljningsmässigt är ungefär lika stora.   

Dämpad försäljningstillväxt

Bolaget levererade en försäljningstillväxt på 2 procent, vilket också motsvarade den organiska tillväxten. Valutaeffekten höjde tillväxten ungefär 3 procent. Tillväxten var dock svagare än förra kvartalets 11 procent. I affärsområde Orthopedics var ökningen 13 procent, medan den var 17 procent inom Dental, samtidigt som Life Science visade en markant nedgång på 21 procent. 

Stark kontraktstillverkning

Dental lyfte främst tack vare kontraktstillverkningen, medan däremot de egna produkterna backade med 11 procent. Det var i huvudsak en valutaeffekt. Affärsområde Orthopedics hade framgångar inom robotkirurgi, medan nedgången i Life Science i huvudsak berodde på den planerade utfasningen av verksamheten i danska Bruel & Kjaer. I den kvarvarande verksamheten inom Life Science har produktionskapaciteten i Sverige utökats.   

Resultatet ökade kraftigt

Koncernens resultat före skatt under kvartalet ökade med nästan 50 procent till 11,4 miljoner kronor, delvis som en effekt av en förbättring av finansnettot på drygt en miljon kronor. Rörelsemarginalen på rullande fyra kvartal ökades samtidigt från 6,0 procent för 2018 till 8,9 procent*. Marginalen var även bättre än förra kvartalets 8,6 procent. Bolaget är därmed på väg mot sitt långsiktiga marginalmål om 13 procent. Den nya redovisningsstandarden IFRS 16 har marginell effekt på rörelseresultatet.  

Motiverat värde

Vi har ett motiverat värde kring 115 kronor per aktie. Vi återkommer i en fördjupande analys till om kvartalsrapporten innebär att detta bör förändras.  

* (kursiverad stil är rättad från en tidigare version där marginalen felaktigt angavs till 12,3 procent)      

wysiwyg_image

Försäljningstillväxten dämpas

Författare Peter Malmqvist