Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

Kommentar Elos Medtech: Rekordresultat, dämpad tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Elos Medtech utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Elos Medtech rapporterar fortsatt mycket kraftig vinsttillväxt, men i likhet med förra kvartalet dämpas försäljningstillväxten. En ny stor fabrik i USA skapar potential under kommande år, men bolaget varnar samtidigt för utvecklingen i Kina.   

Elos Medtech är verksamt inom medicinsk teknik med fokus på utveckling och design, samt kontraktstillverkning av medicinsktekniska produkter. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden - Dental, Orthopedics och Life Science, som alla tre är ungefär lika stora försäljningsmässigt.   

Kraftigt ökat resultat

Koncernens resultat före skatt under kvartalet ökade med drygt 60 procent till 10,0 miljoner kronor, att jämföra med 50 procent förra kvartalet. En valutarelaterad positiv effekt i finansnettot på 2,2 miljoner kronor (f å -1,8) bidrog. Även rörelseresultatet ökade kraftigt, med 28 procent, vilket gav en rörelsemarginal på 8,9 procent, vilket var aningen lägre än förra kvartalets 9,0. De senaste tre kvartalen har marginalen varit relativt stabil på 8,5-9 procent, jämfört med marginalrekordet i första kvartalet på 11,3 procent. Räknat på helåret är marginalen 9,5 procent, att jämföra med bolagets långsiktiga mål på 13 procent. Den nya redovisningsstandarden IFRS 16 hade marginell effekt.  

Dämpad försäljningstillväxt

Bolaget levererade en fallande försäljning på 6 procent, vilket var sämre än förra kvartalets tillväxt på 2 procent. Utvecklingen har inte påverkats av förvärv, men positiva valutaeffekter höjde tillväxten med ungefär 3 procentenheter. Samtliga tre affärsområden har en mer dämpad utveckling. Affärsområde Dental redovisade bäst utveckling med en tillväxt på 6 procent, vilken dock låg på 17 procent förra kvartalet. Därefter följde Orthopedics med ett fall på 6 procent, mot plus 13 procent förra kvartalet, medan Life Science redovisade ett fall på 16 procent, vilket emellertid var något mildare än förra kvartalets minus 21.  

Dental går starkt

Affärsområde Dental lyfte främst tack vare kontraktstillverkningen och fick därtill en ny stor kund under kvartalet. Däremot backade de egna produkterna inom Elos Accurate med 20 procent, men här har bolaget under kvartalet tecknat ett distributionsavtal med Nobel Biocare för en del av produkterna. EBITDA-marginalen för affärsområdet var 17,1 procent under kvartalet, vilket var något lägre än för helåret. 

Orthopedics dämpas

Affärsområde Orthopedics uppvisade fortsatta framgångar inom robotkirurgi och under 2020 kommer den nya fabriken i USA att tas i drift. Det ger en god potential under året, vilket dock till största delen förverkligas under andra halvan av året. EBITDA-marginalen i kvartalet var 15,0 procent vilket var något lägre än för helåret. 

Vändning i Life Science

Nedgången i affärsområde Life Science är i huvudsak en effekt av utfasningen av verksamheten i Bruel & Kjaer. Kvartalets omsättning var däremot 19 procent högre än förra kvartalets, samtidigt som kvartalsresultatet det näst högsta under året. I början av 2020 börjar fabriken i Skara att byggas ut. EBITDA-marginalen är den högsta av samtliga affärsområden på 25,7 procent, vilket också är högre än för helåret. Den avvecklade verksamheten hade relativt låg marginal.    

Varnar för Kina

Bolaget varnar samtidigt för att utvecklingen i Kina kan komma att påverka verksamheten negativt. Bolagets fabrik har varit stängd till följd av virusutbrottet och har bara kunnat startas upp delvis. Det kommer att påverka koncernen omsättning och resultat negativt under det första kvartalet. 

Motiverat värde

Vi har ett motiverat värde från vår förra analys på 115 kronor per aktie. Vi återkommer i en fördjupande analys till om rapporten medför att detta bör förändras.  

      

wysiwyg_image

Försäljningsutvecklingen dämpas, delvis som en följd av utfasning av en verksamhet

Författare Peter Malmqvist