Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Kommentar Eurocon: Positivt resultat trots sval marknad

Detta är en betald analys på uppdrag av Eurocon Consulting utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Eurocon redovisar minskande nettoomsättning men vänder till positivt rörelseresultat under första kvartalet 2020.

Försäljning

Eurocon redovisar en nettoomsättning för första kvartalet 2020 på 67,9 miljoner kronor, jämfört med 74,4 miljoner kronor för första kvartalet 2019. Det ger en minskning på 8,7 procent. Våra estimat för nettoomsättningen under första kvartalet låg på 67,8 miljoner kronor, det ligger i linje med den redovisade försäljningen. Den minskade försäljningen beror på till stor del på en fortsatt trög marknad. Effekterna av Covid-19 har slagit tydligt mot kunderna – framförallt de mindre – och investeringsviljan är fortsatt låg.

Lönsamhet

Efter det senaste kvartalets förluster vänder Eurocon åter till vinst. Det redovisade rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 3,1 miljoner kronor, jämfört med 4,7 miljoner kronor under motsvarande period föregående år. Det ger en rörelsemarginal på 4,6 procent, jämfört med 6,3 procent 2019. Det är något sämre än vårt estimat på 4,7 procent. Åtgärder har genomförts för att förbättra lönsamheten. Bland annat har verksamheten för automation inom läkemedels- och livsmedelsbranschen inte kunnat påvisa tillräcklig lönsamhet. Som ett resultat har fem medarbetare övergått till Sweco.

Covid-19 påverkar marknaden

Bolagsledningen kommenterar att effekterna av Covid-19 började synas tydligt i slutet av mars månad. Flera av koncernens uppdrag har påverkats, där nya investeringar har skjutits upp och vissa befintliga projekt har skjutits upp helt och andra har kortats ned. Bolagets större projekt har hittills inte påverkats nämnvärt av Coivd-19. Effekterna har varit tydliga även i produktförsäljningen, där bolaget har svårt att hitta nytt uppdrag. Ledningen betonar osäkerheten framåt och att fokuset den närmsta tiden kommer att vara att försöka begränsa effekterna av Covid-19. Bland annat har bolaget ansökt om korttidsarbete och nyttjat sänkta arbetsgivaravgifter.

Slutsats

Överlag rapporterar Eurocon som väntat, både på försäljning och lönsamhet. Effekterna av Covid-19 har börjat synas, inte minst i bolagens investeringsvilja, men de stora effekterna bör komma under andra kvartalet. Behovet av Eurocons lösningar verkar bestå, men osäkerheten i ekonomin leder till uppskjutna investeringar, vilket riskerar att påverka bolagets försäljning flera kvartal framåt.