Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Kommentar Eurocon: Svagare marknad än väntat under fjärde kvartalet

Detta är en betald analys på uppdrag av Eurocon Consulting utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Eurocon redovisar minskad försäljning och negativt rörelseresultat under kvartal 4 2019 med en svag marknad som huvudorsak.

Koncernen grundades i Örnsköldsvik 1990 med ambitionen att var bäst i sin nisch - att öka konkurrenskraften inom skogsindustrin genom tekniska lösningar. Idag erbjuder bolaget konsulttjänster inom samtliga ingenjörsområden och bolaget har växt kraftigt sedan starten. Antalet anställda 2019 uppgick till 256 personer. Kundbasen finns inom ett brett spektrum av industrier, alltifrån livsmedelsindustri, energisektorn, verkstadsföretag, skogsindustrin och flera andra. Rörelsen är baserad i Sverige.  

Försäljning

Eurocon redovisade en nettoomsättning för fjärde kvartalet 2019 på 65,28 miljoner kronor, jämfört med 66,62 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2018. Det ger en tillväxttakt på cirka -2 %. Totalt för helåret 2019 växte nettoomsättningen med 3,25 % till 261,17 miljoner kronor. Detta är något lägre än vårt estimat på 262,5 miljoner kronor. Framförallt ligger en svag marknad under kvartal tre och fyra till grund för den sämre försäljningsutvecklingen, där ett antal investeringsbeslut har dragit ut på tiden. Det finns dock indikationer på en återhämtande marknad. Enligt Eurocon själva ökade orderingången något under slutet av åren och inom flera av bolagets uppdrag kan investeringsbeslut ske redan under första halvåret 2020.

Negativ rörelsemarginal

Det fjärde kvartalets stora besvikelse var den fortsatt vikande lönsamheten. Under fjärde kvartalet redovisades ett rörelseresultat på -2,4 miljoner kronor. Det kan jämföras med rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 som uppgick till 5,2 miljoner kronor. Vi hade förväntat oss ett sämre kvartal än föregående år sett till lönsamheten, men de redovisade siffrorna kom in långt under våra estimat. Rörelsemarginalen uppgick till -3,6 procent, vilket kan jämföras med 7,8 procent under fjärde kvartalet 2018. För helåret redovisar Eurocon en rörelsemarginal på 2,0 procent, vilket är klart under våra estimat på 4,9 procent. Differensen förklaras i hög grad av högre personalkostnader i relation till försäljningen än vad vi hade räknat med. Eurocon bedömer att beläggningen kommer att öka redan under de kommande kvartalen, vilket skapa förutsättningar för en återhämtning i lönsamheten redan tidigt under 2020.

Slutsats

Vi kan konstatera att nettoomsättningen för fjärde kvartalet och helåret 2020 kom in något under våra estimat. Vidare avvek lönsamheten kraftigt från vad vi förväntat oss, mycket till följd av en fortsatt svag marknad under det fjärde kvartalet 2019. Återhämtningen i marknaden har gått trögare än vi väntat oss. Den långsiktiga bedömningen kvarstår om att Eurocon bör kunna nå sina försäljningsmål och en lönsamhet något under sin målsättning men återhämtningen tar längre tid än väntat.

Vi kommer analysera rapporten mer djupgående den närmaste tiden och se över våra estimat och värderingen av bolaget.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.