Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-09

Kommentar Industrial Solar: Viktigt kvitto på bolagets teknologi och nya kontakter knyts

wysiwyg_image

Förvärvet av SolarSpring slutförs

Industrial Solar meddelade i början av juli att det tidigare aviserade förvärvet av det tyska vattenreningsbolaget SolarSpring nu slutförts. Slutsumman för förvärvet uppgick till 800 000 euro uppdelat i en kontantbesparande fördelning, där 200 000 euro betalades med aktier, 250 000 i kontanter för den operativa verksamheten och 350 000 euro som avsattes för ett aktieoptionsprogram för anställda. Förvärvet finansierades genom en emission, som nu slutförts och utökade de utestående aktierna till 12,2 miljoner. Förvärvet har potential att avsevärt öka Industrial Solars omsättning, då SolarSpring hade en försäljning på omkring 6 miljoner kronor för helåret 2019. Förvärvet utökar även Industrial Solars produktportfölj och bidrar med tydliga synergier med befintlig solvärme teknologi. Dessa synergier är tydliga båda ur ett teknologiskt och ett försäljningsperspektiv, då SolarSprings membrandestillation kräver värme samt då många företag som kräver värme också ofta använder vatten i deras produktionslinjer.  

Högsta betyg av Paul Scherrer Instituts livscykel analys

Inom ramen för Horizon 2020 ACT projektet ELEGANCY har det schweiziska forskningsinstitutet Paul Scherrer Institut genomfört en livscykelanalys på Industrial Solars LF-11 Fresnel solfångare. ELEGANCY projektet verkar för att påskynda implementeringen av borttagningen av koldioxid ur atmosfären genom innovativa teknologier. En av projektets partners, bolaget Climeworks, tillverkar maskiner för att fånga koldioxid ur atmosfären som kräver temperaturer på omkring 100 grader celsius. I syfte att hitta tillförlitliga teknologier för att hållbart tillhandahålla denna värmen har forskare från Paul Scherrer Institutet genomfört detaljerade livscykelanalyser på Industrial Solars LF-11 Fresnel solfångare på installationer i bland annat Mellanöstern, Södra Europa och Chile. Utvärderingen fann att Industrial Solars teknologi presterar på högsta nivå i många av de ekologiska utvärderingskategorierna jämfört med värme från olja eller andra fossila bränslen. Resultatet av studien är ett viktigt kvitto på potentialen i Industrial Solars teknologier och positionerar bolaget i framkant av marknaden.

Inträde i Austria Solar

Industrial Solar meddelande i slutet av juni att bolaget ingått i den österrikiska branchorganisationen för solenergi Austria Solar. Organisationen består av omkring 100 bolag genom hela produktkedjan, från tillverkare till installatörer. Branchorganisationen bistår med viktig expertis och PR arbete för att främja utvecklingen inom solenergi och är medlem i ett antal större föreningar och plattformar såsom Solar Europe. Inträdet är ytterligare ett steg i ledet på de många aktiviteter Industrial Solar genomför för att skapa momentum i marknaden och verka för en omställning till gröna energikällor.

Sammantaget har de inledande månaderna på sommaren bjudit på ett antal spännande nyheter från Industrial Solar och det finns indikationer på att bolaget är på väg in i en ny spännande fas i sin utveckling. Vi kommer noga bevaka den kommande utvecklingen kommande månader och ser fram emot nyheter kring nya projekt, avtal och tilltagande omsättning.

Författare Analysguiden