Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Kommentar Infrea: Förvärv skapar möjligheter

wysiwyg_image

Industrikoncernen Infrea släppte under morgonen sin Q1-rapport för 2020. Kortfattat ser vi ljuspunkter i bolagets omsättningstillväxt, samtidigt ser vi fortsatt en svag marginaltillväxt. 

Omsättningen växer kraftigt

Infrea fortsätter redovisa en imponerande tillväxt under Q1 2020. Bolagets nettoomsättning växer med 68,6% och uppgick till 134,2 mkr (79,6). Den organiska tillväxten summeras till minus 3% samtidigt som förvärv bidrog med 103%. Glädjande är att affärsområdet Mark & Anläggning redovisar en stark organisk tillväxt om nära 8%. Den totala omsättningen är något starkare än våra prognoser om drygt 120 mkr för kvartalet.

Lönsamheten släpar- engångskostnader påverkar 

Koncernen redovisar ett rörelseresultat om -22 mkr (-13), vilket är svagare än våra prognoser om ca -15 mkr. Det förklaras bland annat av engångskostnader för omstrukturering inom V&A, kostnader vi anser är relevanta att ta för den långsiktiga lönsamheten. Samtidigt redovisar M&A en svagare lönsamhet än vi befarat, affärsområdet tar stora kostnader för uppstart av relevanta affärsmöjligheter för att driva stark tillväxt under 2020.  Vi har i tidigare analyser pratat om att Infrea måste förbättra sin lönsamhet för att få en mer rättvis värdering. Under Q1 2020 ser vi tecken på att det svagt presterande affärsområdet Vatten & Avlopp förbättrar sin rörelsemarginal en aning, vilket är ett gott tecken för koncernens totala lönsamhet. Vi bedömer samtidigt att M&A bör kunna prestera bättre trots stora investeringar. 

Slutsatsen

Sammanfattningsvis bedömer vi Infreas rapport som stark i termer av omsättningstillväxt, vilket ger goda förutsättningar för att helåret 2020 blir bra. Om affärsområdet M&A fortsätter leverera den organiska tillväxten som redovisades under Q1 bedömer vi att koncernen kommer omsätta över 1 miljard för 2020, vilket är en milstolpe i sig. På den negativa sidan ser vi fortsatt att bolaget måste jobba upp sin underliggande lönsamhet för att skapa starka kassaflöden över tid. 

Vi kommer analysera rapporten närmre och ser över våra prognoser och värdering för bolaget den närmaste tiden för att se om det motiverade värdet behöver korrigeras.

 

 

 

 

 

Författare Jonatan Andersson