Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-28

Kommentar iZafe: Vinner viktig order på holländska marknaden

Detta är en betald analys på uppdrag av Izafe Group utförd av Analysguiden

Ingår exklusivt samarbetsavtal med IVE Ventures
Den 27:e februari aviserade iZafe att de tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med nederländska IVE Ventures (IVE). Startskottet för samarbetet är att IVE genomfört en beställning på 1000st Doseller, vilket är garanterade intäkter för iZafe. För beställningen erhålls en engångsintäkt för hårdvaran samt löpande licensintäkter, vilket vi uppskattar ger totala intäkter om 4,5-5,0 mkr för 2023. Blickar vi till hela ordervärdet, vid 16 mkr, baseras det på ovan nämnda 1000 enheter som redan är klart samt att IVE under nästkommande två år förbundit sig att köpa minst 1000st Doseller per år för att behålla sin exklusivitet på den nederländska marknaden. Således bygger värdet vid 16 mkr på att lanseringen blir framgångsrik och att IVE väljer att fortsätta samarbetet. Å andra sidan ska det inte uteslutas att ett potentiellt ordervärde blir ännu större om IVE utökar sin beställning. Oavsett är det en mycket positiv nyhet och vi finner de glädjande att Europa-expansionen tagit fart redan i början av detta år.

Spelare med passande erfarenhet
Holländska IVE grundandes under 2014 och tillhandahåller ett brett utbud av uppkopplade hälsotjänster. Inom koncernen återfinns bland annat dotterbolaget ICE Alarm som erbjuder ett nödalarm sammankopplat till ett servicecenter med medicinsk expertis. IVE har kontor i Nederländerna samt Spanien och har erfarenhet från att sälja digitala produkter till sjukvården sedan grundandet. Lanseringsdatumet är planerat till Q2-23 och vi räknar med att det tar 6-9 månader för att rulla ut de första 1000 Dosellerna på marknaden. I vår initieringsanalys berörde vi att marknaden för läkemedelsrobotar är högintressant i Nederländerna, vilket beror på att konceptet är betydligt mer implementerat än exempelvis i Sverige. Marknadsledaren är det nederländska bolaget Medido. I början av februari köptes Medido upp av finska konkurrenten Evondos som har riskkapital i ryggen och en stor säljorganisation. Att IVE väljer att distribuera Dosell skänker validitet till produkten och vi tror fördelarna framför allt syns i produktens relativt enkla implementation samt en lägre prissättning.

Dörrar öppnas till ”dospåsarnas mecka”
Analysguiden är klart positiva till samarbetet och de öppnar upp dörren för ett potentiellt genomslag i Nederländarna, av ledningen kallad ”dospåsarnas mecka”. Analysguidens tolkning är att den initiala beställningen (1000st Doseller) motsvarar ett försäljningsvärde kring 4,5-5,0 mkr för 2023 och därefter ~5 mkr årligen. Sett i relation till våra omsättningsprognoser för 2023 vid 8 mkr har iZafe således goda möjligheter att överträffa dessa. Under 2024-25 kan ytterligare intäkter om minst ~10-11 mkr realiseras om IVE ska kunna behålla sin marknadsexklusivitet. Nyheten är även en positiv ur ett finansierings-perspektiv eftersom marknadens reaktion förde aktien över lösenkursen för teckningsoptionerna (TO13B) som går till lösen den 8 mars.

Författare Analysguiden