Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-02

Kommentar Jumpgate: Tyskt förvärv lyfter spelkoncernen till ny nivå

Detta är en betald analys på uppdrag av Jumpgate utförd av Analysguiden

Förvärvar erfaren spelutvecklare med stort uppdrag
Den 5:e april aviserade Jumpgate förvärvet av Nukklear, en spelstudio baserad i Hannover med 48 spelutvecklare som grundades 2011. Nukklear är en skicklig spelutvecklare och en erfaren aktör inom work-for-hire med över 10 års erfarenhet inom spelbranschen. Bolaget har arbetat med allt från användarupplevelse till fullskalig spelutveckling tillsammans med aktörer som THQ Nordic, nuvarande Embracer. Genom åren har Nukklear medverkat i ett dussin projekt och stödjer Funcom, ett dotterbolag till speljätten Tencent, i deras del av utvecklingen av ett ambitiöst AAA-spel baserat på varumärket Dune.

Finansiering medför en kraftig utspädningseffekt
Prislappen uppgår till 6,5 meur och kommer betalas i en kombination av kontanter, 5 meur, och aktier, 1,5 meur. Lejondelen betalas ut vid tillträdet, vilket sker under Q2-2023, och resterande belopp erhåller säljaren 0–12 månader efter tillträde. Utöver det tillkommer även tilläggsköpeskillingar baserat på resultatutvecklingen mellan 2023 och 2025, där säljaren erhåller delar av resultatet efter skatt under tidsperioden. Den finansiella historiken rörande Nukklear är skral men för 2023 uppges bolaget ha intäkter från utvecklingsavtal som uppgår till 5,15 meur. Bolagets målsättning är att nå 5–6 meur i omsättning med en rörelsevinst mellan 1,5–2,0 meur för innevarande år. Levererar Nukklear på de uppsatta målen uppgår förvärvsmultipeln till 1,1x omsättningen eller 3,3–4,3x rörelseresultatet, vilket får anses som attraktiva nivåer. Förvärvet finansieras dels genom upptagna lån om 10 mkr, dels en företrädesemission om 63 mkr med en övertilldelningsoption om 9,5 mkr. Teckningskursen sattes vid 0,22 kr och givet full teckning förväntas antalet aktier öka till 286,4 – 329,5 miljoner, beroende om övertilldelningsoptionen används. Det i sin tur medför en utspädning mellan 67–70%. I samband med förvärvslånet kommer ytterligare 11 mkr lånas för att refinansiera befintliga lån.

Omsättningen tredubblas proforma efter förvärv
Förvärvsresan fortsätter och Jumpgate adderar ytterligare ett bolag till koncernen som bidrar med ny kompentens inom spelutveckling. Ledningen bedömer att det finns god tillväxtpotential från nuvarande nivåer och förvärvet medför uppjusterade prognoser för den växande koncernen. Ledningen uppger att koncernen kommer omsätta mellan 9–11 meur eller 100–125 mkr med ett rörelseresultat mellan 10–17,5 mkr. Beaktat våra tidigare prognoser för enkom Jumpgate samt Nukklears förväntningar för 2023, bedömer vi ledningens guidning som rimlig. Målsättningen kräver dock att integreringen av förvärvet löper enligt plan och att bolagen fortsatt levererar på uppsatta milstolpar. Analysguiden kommer att justera sina prognoser och återkomma med en mer detaljerad bedömning i samband med nästa kvartalsrapport som presenteras den 22:a maj.  

Författare Analysguiden