Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-23

Kommentar Lipigon: Axelryckning trots positiva säkerhetsdata från fas I

Detta är en betald analys på uppdrag av Lipigon Pharmaceuticals utförd av Analysguiden

God säkerhetsprofil med 72 mg samt höjd dos
Lipigon presenterade innan stängning i torsdags ytterligare resultat från den pågående fas I-studien med bolagets blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense. I oktober förra året rapporterade Lipigon delar av data från studiens första del ”SAD” (engångsdosering) där Lipisense tolererades väl och inga allvarliga biverkningar rapporterades. Ledningen beslutade då att addera ytterligare en behandlingsgrupp där dosen dubblades från 36 till 72 mg. Säkerhetsprofilen för behandlingsgruppen som gavs 72 mg en gång noterade nu goda resultat, där endast lindriga reversibla biverkningar rapporterades.

En dosnivå om 72 mg är fortfarande lågt om vi jämför med andra fas I-studier bland antisenseterapier. Däribland kan nämnas att i SAD-delen för fas I/IIa-studien med IONIS-APOC-IIILRx var den högsta dosen 120 mg. Ledningen beslutade givet fortsatt avsaknad av allvarliga biverkningar vid den ökade dosen om 72 mg att inkludera ytterligare en behandlingsgrupp om 144 mg. Studien kommer genomföras parallellt med återstående grupp/grupper i studiens sista del, MAD, och syftar till att ge en hint om vid vilka doser biverkningar uppstår.

Inga allvarliga biverkningar i MAD
Även i MAD-delen (upprepade stigande doser) presenterades i förra veckan säkerhetsdata med dosnivåerna 6 mg samt 12 mg. Respektive behandlingsgrupp administrerades fyra gånger under en månad med Lipisense och även här sågs inga allvarliga biverkningar. Rekryteringen pågår av en tredje behandlingsgrupp med en dosnivå vid 36 mg. Därefter har bolaget även möjligheten att inkludera ytterligare en behandlingsgrupp med friska försökspersoner med lätt förhöjda triglyceridnivåer. Ledningen har nu meddelat att de överväger att exkludera denna grupp för att snabbare avancera mot klinisk fas II.

Aktien ter sig fortfarande undervärderad
Vi är klart positiva till resultaten som hittills presenterats samt att tidsplanen som stiftades i samband med noteringen för två år sedan hållits. Lipisense ter sig så här längt säker i människa men med en brasklapp att doserna som testats är lägre än för andra antisenseterapier. Det positiva nyhetsflödet möttes av en axelryckning från investerare och aktien handlas fortsatt kring kronan. Kassaförbrukningen i Q3-22 var 6,8 mkr och kassan 15,5 mkr, vilket bolaget bedömer är tillräckligt för att slutföra studien. Om vi antar att studien slutförs i slutet av Q2-23 behöver förbrukningen då minska till ~5 mkr/kvartal. Oavsett utfallet kommer dock Lipigon att vara i behov av en kapitalinjektion under 2023 för att driva projektet vidare mot klinisk fas II. Avslutningsvis fortsätter vi att se Lipigon, med ett börsvärde kring 20 mkr, som ett undervärderat investeringscase för ett bolag i slutet av sin fas I-studie inom ett av världens största terapiområden –kardiovaskulära sjukdomar. Som i alla tidiga forskningsbolag är risken hög.

Författare Analysguiden