Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Kommentar Plejd: Imponerande lönsamhet och låga Covid-effekter

Detta är en betald analys på uppdrag av Plejd utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Plejd redovisar kraftigt ökande försäljning och fortsatt positivt rörelseresultat under första kvartalet 2020. Ingen märkbar effekt av Covid-19.

Plejd är verksamma inom marknaden för smart belysning. Erbjudandet bygger på att utveckla produkter och tjänster inom hemautomation och smart belysning. Idag består produktserien bland annat av dimmers, controllers, en LED-driver och en så kallad gateway. Det som särskiljer Plejds produkter från konkurrenternas är att de omfattas av Plejds molninfrastruktur, samt mjukvara, vilken adderar funktioner som saknas i det traditionella utbudet.

Försäljning

Plejd redovisade en nettoomsättning för första kvartalet 2020 på 43,5 miljoner kronor, jämfört med 30,78 miljoner kronor för första kvartalet 2019. Det ger en tillväxttakt på cirka 41 procent. Våra estimat för nettoomsättningen under första kvartalet låg på 35,5 miljoner, det är betydligt lägre än den redovisade försäljningen. Det beror framförallt på att vi valde ett defensivt scenario för årets första två kvartal till följd av Corona-krisens osäkerhet. Bolagsledningen kommenterar att efterfrågan och leveransförmågan inte påverkats nämnvärt av Covid-19.  Bolaget har även lanserat sitt fulla sortiment, samt anpassade produkter till den norska marknaden. Det är en viktig pusselbit för framtida tillväxt.  

Lönsamhet

Plejd fortsätter att redovisa lönsamhet även under första kvartalet 2020. Rörelseresultatet uppgick till 2,8 miljoner kronor, jämfört med -7 miljoner kronor för första kvartalet 2019. Det ger en imponerande rörelsemarginal på 6,4 procent, jämfört med -6 procent 2019. Rörelsemarginalen avviker positivt från vårt estimat på cirka 2 procent. Det positiva resultatet har framförallt drivits av en ökande bruttomarginal, vilket indikerar på att investeringarna i produktoptimering lönar sig.  

Ägarförändringar

Plejds storägare Schneider Electric sålde under kvartalet hela sitt innehav till Andra AP-Fonden, Handelsbanken Fonder och Humle Kapitalförvaltning. Bakgrunden till försäljningen är att man inte kunnat hitta ett bra samarbete för att nyttja de eventuella synergier som ägarskapet skulle kunna medföra.  

Slutsats

Vi kan konstatera att effekten av Coivd-19 inte blivit så stor som vi förväntat oss. Som ett resultat kom nettoomsättningen in över vår förväntan. Den starka lönsamheten från fjärde kvartalet 2019 fortsätter även in i första kvartalet 2020.  Vår bedömning om att bolaget kommer att uppvisa fina tillväxtsiffror även de kommande åren kvarstår.