Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Kommentar SBB i Norden: SBB lägger smart bud på Hemfosa

Detta är en betald analys på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (”SBB”) bud på Hemfosa är både smart och offensivt även om priset på Hemfosa inte är lågt. SBB utnyttjar att den egna aktien är högre värderad än Hemfosa och blir på sätt störst inom sitt delsegment (Samhällsfastigheter).

Affären ger också synergieffekter i form av sannolikt lägre räntekostnader. Det påminner litet om hur Assa Abloy köpte bolag i sin sektor (lås) på 1990-talet och använde sin aktie som betalningsmedel, vilket gav en extra skjuts till kursen.

Budet är ett kombinerat aktie- och kontantbud där budgivaren (SBB) använder sin egen aktie delvis som betalningsmedel, vilket ger ett arbitrage. Budet värderar Hemfosas stamaktie till 126,15 kronor eller 23 procent högre än stängningskurs på Stockholmsbörsen i torsdags.

På torsdagens stängningskurs (102,80 kronor) värderades Hemfosa till p/e 16 ggr sin löpande intjäningsförmåga exklusive värdeförändringar på fastigheter. Vidare till ett implicit (indirekt) direktavkastningskrav på bolagets fastigheter om 4,6 procent.

Räknat på 126,15 kronor höjs detta p/e-tal till 20 ggr medan den indirekta (implicita) direktavkastningen på fastigheterna sjunker till 4,2 procent.

Samtidigt värderas budgivaren (SBB:s) aktie till p/e 24 ggr sin löpande intjäning före budet, medan fastigheterna indirekt värdesattes till 3,3 procent direktavkastning.

wysiwyg_image

En jämförelse kring värderingen i sektorn är att t.ex. Castellum värderas till p/e 21 ggr och 4,1 procent direktavkastning på fastigheterna, Balder p/e 22 gr och 3,4 procent direktavkastning på fastigheterna och Hufvudstaden p/e 35 ggr och 3,0 procent direktavkastning på fastigheterna.

Den börsnoterade fastighetssektorns genomsnittsvärdering ligger på p/e 26 ggr och 3,8 procent direktavkastning på fastigheterna.

Tillsammans skapas ett sammanslaget bolag (SBB+Hemfosa) med 70 miljarder kronor i fastighetsvärde. Balder är störst med 118 miljarder kronor i fastighetsvärde, följt av Castellum med 93 miljarder kronor och Fabege med 72 miljarder kronor, men sedan klämmer SBB+Hemfosa sig in på en fjärdeplats bland de börsnoterade bolagen.

Vårt Bas-scenario från vår senaste analys av SBB från den 30 oktober 2019 ger en riktkurs på 23,1 kronor per aktie, där vårt Bear-scenario indikerar 16,8 kronor per aktie och Bull-scenariot visar på 31,1 kronor per aktie.

Författare Bertil Nilsson