Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-21

Kommentar Soltech Energy: Nya förvärv och gynnsam särnotering

Detta är en betald analys på uppdrag av Soltech Energy Sweden utförd av Analysguiden

Stark avslutning på året med hela tre förvärv i december

Soltech Energy upprätthåller det starka momentum som bolaget uppvisat under året och har hittills annonserat hela tre förvärv under december månad. Det första av dessa är Essa Glas och Aluminium AB, som tillkännagavs den 16e december. Fasadbolaget har sitt säte i Örebro och omsätter cirka 110 miljoner kronor med 30 anställda. Detta följdes sedan upp med ett förvärv av Falu Plåtslageri AB och Tak & Bygg i Falun AB (Takab) under måndagen. Bolaget omsätter 15 respektive 25 miljoner kronor och har sammanlagt 30 anställda. Förvärven utgör också bolagets första etableringar i Dalarna och Soltech stärker därmed närvaron i Mellansverige.

Förvärven innebär att Soltech, endast under årets sista månad, adderat ungefär 150 miljoner kronor i omsättning och att koncernen växt med hela 60 nya anställda. Det senast förvärvet utgör bolagets tionde detta år (sjutton om man räknar alla sju bolag inom Neabgruppen) och inget tyder ännu på att strategin mattas av, med stor pipeline av potentiella förvärv för samtliga kvartal under det kommande året. Vi räknar med ytterligare ett år där bolaget leder konsolideringen på marknaden och räknar med att Soltech fortsätter expandera sitt ekosystem för solenergi genom ytterligare förvärv inom bland annat solenergi, fasad, tak och elteknikbranschen.

Kraftigt förbättrad position inför det nya året

Värt att trycka på är också effekterna av särnoteringen av Advanced Soltech (ASAB), som genomfördes i slutet av oktober. Noteringen i sig blev mycket lyckad och ASAB:s börsvärde är upp cirka 60 procent sedan noteringen. Soltechs innehav i ASAB är vid analystillfället värt omkring 500 miljoner kronor och till följd av ett omvärderingsresultat som uppstår efter särnoteringen väntar vi oss att Soltech rapporterar en vinst på kring 280 miljoner kronor det fjärde kvartalet. Det mest tongivande efter särnoteringen är dock att Soltech kraftigt minskar sin skuldsättning. Bolagets långfristiga skulder minskar med hela 1 miljard kronor, där 900 miljoner kronor avser obligationslån. Soltech har länge dragits med höga räntekostnader från de stora lånen samt valutakursdifferenser och totala räntekostnader under föregående år uppgick till 171,8 miljoner kronor, en post som framöver kommer försvinna i princip helt.  

Sammantaget innebär detta att Soltech går in i 2022 med en rekordstor koncern med hela 10 nya bolag, en omsättning senaste rullande 12 månaderna som överstiger miljarden, kraftigt förbättrat finansiell situation samt en kassa på cirka 495 miljoner kronor. Vi upprepar riktkursen från vår rapport för det tredje kvartalet på 38–41 kronor per aktie och följer med spänning koncernens utveckling under det nya året.

Författare Analysguiden