Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-04

Kommentar Soltech Energy: Rekordstort förvärv

Detta är en betald analys på uppdrag av Soltech Energy Sweden utförd av Analysguiden

Intensiv period med många affärer
Perioden sedan publiceringen av vår senaste analys, i slutet av februari, har varit intensiv för Soltech Energy. Bolaget har under en dryg månad hunnit annonsera en order till dotterbolaget NP Gruppen på cirka 6,8 miljoner kronor, förvärv av resterande 30 procent av dotterbolaget Fasadsystem i Stenkullen AB, förvärv av resterande 40 procent av Din Takläggare i Värmland-Dalsland AB samt tilläggsförvärv av Solexperterna Värmland AB. Den största nyheten är dock tveklöst att bolaget i fredags annonserade ett förvärv av det nederländska solenergibolaget 365 Energie Holding B.V (365zon). 365zon grundades 2012 och har sitt säte i Eindhoven. Bolaget har omkring 40 anställda och tillhandahåller huvudsakligen solcells- och laddinstallation till privatpersoner. Bolaget omsatte 250 miljoner kronor under fjolåret med ett rörelseresultat på 10 miljoner kronor. 

Kraftig tillväxt att vänta
Förvärvet är spännande ur ett antal olika synvinklar och innebar en ny fas i Soltechs utveckling. Till att börja med utgör 365zon bolaget största förvärv hittills. Bara under resterande 2022 väntas bolaget tillföra cirka 260 miljoner kronor i omsättning med ett positivt resultat. Fram till 2024 väntas omsättningen från bolaget uppgå till cirka 1,2 miljarder kronor med en rörelseresultat kring 120 miljoner kronor. Uppenbart är därmed att explosiv tillväxt förväntas de kommande åren, vilket dels väntas vara ett resultat av den starkt växande nederländska marknaden, dels en effekt av de synergier som väntas uppnås när bolaget blir en del av koncernen. Förvärvslikviden för 53,3 procent av aktierna uppgår till 115,7 miljoner kronor men eventuella tilläggsköpeskillingar kommande år vilket totalt kan öka siffran till cirka 193 miljoner kronor. Bolaget har också en option att förvärva resterande delen av bolaget under 2025. Givet den starka historiken, tillväxten och lönsamheten ser prislappen attraktiv ut och motsvarande börsnoterade bolag hade troligt krävt ett klart högre pris. Priset är även på jämförbar nivå med svenska bolag trots att 365 zon kan uppvisa klart bättre lönsamhet och en vinstmarginal kring 10 procent. 

Bolaget utvecklas i rätt riktning
Bolaget uppger i sitt pressmeddelande att förvärvsstrategin nu går på export och vi förväntar oss således fler förvärv i närliggande branscher såsom tak-, fasad- och elteknikbolag. Vi räknade i vår senaste analys med att bolaget ska tillföra kring 450 miljoner kronor i omsättning under helåret och uppfyller 365zon förväntningarna så är Soltech mer än halvvägs. I vår nästa analysuppdatering kommer vi utvärdera den nederländska solenergimarknaden noggrannare och se över våra prognoser som helhet men vi kan säga i detta läge att vi ser positivt på detta nya steg i Soltechs utveckling. Förvärvsstrategin har hittills fungerat väl inom Sverige och det återstår nu att se hur väl bolaget kan genomföra denna i Europa. Risken ökar också och mycket är ännu osäkert men potentialen i den europeiska marknaden är enorm. Vi upprepar det motiverade värdet på 38–41 kronor och följer med spänning utvecklingen kommande månaderna och återkommer med en uppdaterad analys i samband med rapporten för det första kvartalet i slutet av maj. 

Författare Analysguiden