Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-19

Kommentar SolTech: Het som solen

Detta är en betald analys på uppdrag av Soltech Energy Sweden utförd av analysföretaget Carlsquare (före detta Jarl Securities) på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Sedan månadsskiftet april/maj har det hänt mycket i SolTech. Dotterbolaget ASAB har emitterat nya gröna obligationer till ett värde om 110 miljoner kronor under ramverket om totalt 1 500 miljoner kronor. Likviden kommer att nyttjas för att erlägga slutbetalningen för den befintliga solenergiportfölj som förvärvats. De förvärvade anläggningarna som motsvarande totalt 21,4 MW kommer enligt SolTech ge en avkastning om 19 procent på det investerade kapitalet.

Kupongräntan på obligationerna som betalas på kvartalsbasis och ligger på Stibor 3 månader plus 9,0 procent. Som bekant har den amerikanska centralbanken, Fed, tagit en mer duvaktig position. Dels på grund av det ekonomiska läget som påverkas av utdragna förhandlingar med Kina. Som framgår i grafen nedan är korrelationen mellan avkastningen på den 10-åriga statsobligationen i USA och avkastningen på den 10-åriga svenska statsobligationen hög. De båda faller och en räntehöjning känns åter allt mer avlägsen.

wysiwyg_image

Samtidigt fortsätter intresset på den kinesiska marknaden för takbaserade solcellsanläggningar att vara högt. Under andra halvan av maj kunde Soltech låta meddela att Kina-verksamheten erhållit tre ordrar som totalt kommer generera intäkter om cirka 9,3 miljoner kronor per år. Över avtalsperioden om i snitt 20 år kommer den totala intäkten uppgå till 186,6 miljoner kronor. Tabell nedan visar en sammanställning över de tre senaste ordrarna hos ASRE:

wysiwyg_image

Väl värt att notera är att ASRE på de tre ordnarna inte får några subventioner på levererad elektricitet men att bolaget ändå bedömer att affärerna kommer ge god lönsamhet. I den första affären (av ovanstående tre) som publicerades den 20 maj är återbetalningsperioden 7 år och resterande 13 år av avtalsperioden kommer anläggningen generera goda intäkter till höga marginal. Med denna information på hand kan vi också uppskatta investeringsbehovet för anläggningarna till drygt 65 miljoner kronor eller cirka 6,6 MSEK per MW. Denna kostnad, alltså MSEK/MW ny anläggning över tid kan kunna komma ner allt eftersom processerna för uppbyggnation effektiviseras.

Högt intresse för SolTech och leverans även från de svenska dotterbolagen

Intresset för SolTech har stigit vilket påvisas av den övertecknade emissionen (med 333 procent) som avslutades i början på juni. Emissionen som inbringar drygt 100 miljoner ger bolaget de finansiella musklerna att fortsätta exekvera på förvärvsstrategin.

Hittills har tre förvärv genomförts som alla förefaller prestera i linje med plan. Bolaget har släppt ett pressmeddelande med exempel på affärer hos dessa dotterbolag. Exemplen i pressmeddelandet visar på en bra spridning av kunder och att försäljningen går till både kontor- och bostadsrelaterade projekt. Men lejonparten kommer är offentliga fastigheter. 

Läs vår senast uppdaterade analys här.

Författare Markus Augustsson