Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Kommentar SolTech: Slår förväntningarna

Detta är en betald analys på uppdrag av Soltech Energy Sweden utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

SolTech levererade nettointäkter om 56,1 miljoner kronor och slog därmed vår prognos om 50 miljoner kronor. Med högre intäkter än väntat överträffade också EBITDA-resultatet våra prognoser.

SolTech levererade nettointäkter om 56,1 miljoner kronor och slog därmed våra prognoser om 50 miljoner kronor i basscenariot (då inkluderat de tre senaste förvärven). Med högre intäkter än väntat överträffade också EBITDA-resultatet våra prognoser. EBITDA-resultatet om 20,1 miljoner kronor motsvarar 1,3 ggr räntekostnaderna. Denna multipel förväntas fortsätta att utvecklas i rätt riktning allteftersom fler anläggningar i Kina ansluts och börjar generera intäkter.

Emitterar obligationslån

ASAB emitterar nya gröna seniora säkerställda obligationslån. Likviden kommer att användas för att slutbetala en befintlig solenergiportfölj samt att återbetala en obligation, SOLT1. Detta var väntat och förändrar inte vår syn på bolaget. Vidare, avser SolTech göra en nyemission i maj – juni 2019. Syftet är att använda likviden till att fortsätta växa, delvis genom förvärv.

Omotiverad kursreaktion

Aktien backar 19,4 procent under pågående handel. Kursreaktionen bedöms av oss som omotiverad givet de framsteg som görs i verksamheten. Vi avser att inom kort publicera en uppdaterad analys.

Författare Markus Augustsson