Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-02

Kommentar Starbreeze: Preliminära Q1-siffror & kraftig kapitalinjektion

Detta är en betald analys på uppdrag av Starbreeze utförd av Analysguiden

Tar in tillväxtkapital & stärker balansräkningen
Den 28:e april kommunicerade Starbreeze avsikten att ta in högst 450 mkr genom en nyemission. Det externa kapitalet ska i första hand användas för att stärka bolagets snäva finansiella ställning genom att reglera omförhandlingsavgiften om 150 mkr till storägaren Digital Bros. Återstående del kommer därefter användas för att accelerera tillväxttakten och diversifiera intäktsbasen genom investeringar i spelutveckling samt tredjepartsförläggning. Emissionen är garanterad till ~56% av bolagets befintliga ägare, däribland Digital Bros samt Första & Fjärde AP-fonden. Emissionsvillkoren är än inte kommunicerade och teckningskursen, tillsammans med andra storheter som ökningen av antalet aktier, förväntas offentliggöras omkring den 23:e maj. Teckningsperioden är däremot fastslagen mellan den 1 juni till och med den 15 juni 2023.

Lånet blir till aktier & balansräkningen är skuldfri
Dessutom har storägaren Digital Bros åtagit sig att konvertera sitt konvertibla lån på 215 miljoner kronor till B-aktier. Konverteringskursen är tidigare fastställd till 1,64 kronor, vilket kommer resultera i en utspädningseffekt strax under 20%. Analysguiden bedömer dock det som uppmuntrande nyheter, eftersom det innebär att balansräkningen i stort sett kommer vara skuldfri. Konverteringen är dessutom helt enig med Analysguidens huvudscenario. I samband med aviseringen om kapitalinjektionen offentliggjorde Starbreeze även preliminära siffror för Q1-2023. Nettoomsättningen och EBITDA-resultatet uppgick till 26,7 mkr (23,5) respektive 4,1 mkr (4,6). Såväl omsättningen som resultatet var dessvärre lägre än våra prognoser. Vid utgången av kvartalet uppgick bolagets likvida medel till 78 mkr.

Kraftigt negativ kursreaktion men långsiktigt positivt
Marknadens initiala reaktion var klart negativ och kursen föll över 20% under öppningen på fredagsmorgonen. Sannolikt kommer utspädningseffekten bli klart kännbar men på längre sikt bedömer Analysguiden att emissionen är en positiv nyhet. Vi har tidigare påpekat att den smala intäktsbasen och svaga balansräkningen utgör överhängande risker. Genom att stärka balansräkningen och intensifiera satsningar för att bredda intäktsbasen ser riskprofilen mer lovande ut. Att aktien dessutom stigit >100% sedan vår initieringsanalys (publicerad 12:e december) ger Starbreeze bättre förutsättningar för att ta in pengar till gynnsammare villkor och således minska utspädningseffekten bland befintliga ägare. Kapitalet kan dessutom utgöra en form av “krockkudde” ifall lanseringen av PAYDAY 3 inte lever upp till förväntningarna. Ledningen har då på förhand tagit in nödvändigt kapital när aktiekursen står på höga nivåer.

Analysguiden återkommer med prognosjusteringar och en mer detaljerad helhetsbedömning efter Q1-rapporten som presenteras 8:e maj.

Författare Analysguiden