Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-02

Kommentar Svedbergs: Investerarna lär belöna brittiskt jätteförvärv

Detta är en betald analys på uppdrag av Svedbergs utförd av Analysguiden

Förvärv av Roper Rhodes fördubblar omsättningen
Svedbergs aviserade efter börsens stängning på onsdagen ett stort förvärv i Storbritannien. Roper Rhodes, en välskött leverantör och designer av badrumsmöbler och badrumsprodukter, förvärvas för nästan 1,1 miljarder kronor på skuldfri basis och inklusive tilläggsköpeskilling. Svedbergs finansierar förvärvet med en företrädesemission på 500 miljoner under första kvartalet 2022 och 400 miljoner i ökad upplåning. Under den senaste tolvmånadersperioden omsatte Roper Rhodes ungefär 826 miljoner kronor med ett ebita-resultat på cirka 135 miljoner. Det ger en rörelsemarginal på 16,3 procent, vilket är strax över Svedbergs-koncernen vid knappt 15 procent. Roper Rhodes uppges ha en stark marknadsposition och över 40 års historik på den brittiska marknaden. Svedbergs ledning ser möjliga synergier på bland annat produktionssidan då Roper Rhodes köper in sina produkter från tillverkare och då Svedbergs svenska fabriker har produktionskapacitet.

Höjer riktkursen till 78 kronor (66)
Efter förvärven av Macro Design 2016 och Cassøe 2020 är det tydligt att Svedbergs växlat upp rejält med det betydligt större förvärvet av Roper Rhodes. Förvärvsmultipeln på ungefär ev/ebita 8 är klart under Svedbergs egen värdering kring ev/ebita 12, vilket talar för en tydligt positiv kursreaktion på torsdagen. Å ena sidan går det att argumentera för att risken i Svedbergs ökar med det stora förvärvet och att investerarna inte känner Roper Rhodes tillräckligt väl för att omedelbart värdera upp förvärvsobjektet till Svedbergs värderingsmultipel. Å andra sidan går det att argumentera för att Svedbergs ledning, som hittills gjort allt rätt, nu ser ut att göra ett prisvärt förvärv i ett läge där aktiemarknaden verkligen premierar förvärvsbolag. Relativt förvärvsintensiva bolag på börsen värderas Svedbergs väldigt försiktigt – och då har Svedbergs dessutom en god organisk tillväxt. Lägg slutligen till att koncernens större storlek kommer göra aktien mer intressant för institutioner, vilket över tid lär innebära en minskad småbolagsrabatt. På nästa sida har Analysguiden gjort en grov förvärvskalkyl. Utifrån en i våra ögon försiktig värdering på cirka 12 gånger årets ungefärliga ebita-resultat för den nya koncernen erhålls ett motiverat värde på 78 kronor per aktie, vilket också blir vår nya riktkurs. Ytterligare multipelexpansion kan samtidigt inte uteslutas.

Författare Analysguiden