Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-12

Kommentar VibroSense: Flaggar för positiva resultat i diabetesstudie

Detta är en betald analys på uppdrag av Vibrosense Dynamics utförd av analysföretaget Carlsquare (före detta Jarl Securities) på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

VibroSense meddelar att en studie i diabetespatienter visar att bolagets teknologi ger likvärdiga mätresultat som den ”gyllene standarden” på området vad gäller diagnostik av nervskador i fötter. Resultaten ska presenteras på en stor diabeteskonferens i Barcelona i september. Det kan ge en mycket viktig pusselbit för att i förlängningen nå ut brett till diabeteskliniker.

Studien har utförts vid Skånes Universitetssjukhus där man har jämfört resultaten från VibroSense Meter och nervledningsundersökningar för att mäta funktionen i perifera nervsystemet hos patienter med typ 1-diabetes. Enligt bolaget visar resultaten att mätningar med bolagets instrument korrelerar starkt med denna ”gyllene standard” på området vad gäller diagnostik av nervskador.

VibroSense Meter är en i jämförelse mycket snabbare och billigare mätmetod som är väsentligt enklare att utföra än nervledningsundersökningar, som kräver specialistkompetens. Då studien ovan alltså tyder på att bolagets metod är ett likvärdigt alternativ till nervledningsundersökningar stärks försäljningsargumentet ytterligare.

Som bekant är skador i perifera nervsystemet vanligt förekommande hos diabetespatienter. Enligt Diabetesförbundet uppskattas hälften av alla personer med diabetes ha nervskador med varierande symptom efter 15-20 år med sjukdomen. Nervskador kan i sin tur leda till komplikationer i form av fotsår, infektioner och i allvarliga fall kräva amputationer. Metoder för att i ett tidigt skede identifiera riskkandidater och därmed öka chansen till effektiva förebyggande insatser har därför ett betydande värde. I Sverige genomgår cirka 80 procent av alla diabetespatienter varje år fotundersökningar, enligt Nationella Diabetesregistret.

Vi beräknar ett riskjusterat motiverat värde på VibroSense Dynamics på 9,6 kronor per aktie i ett basscenario. I ett mer optimistiskt scenario, där vi räknar med högre sannolikhet till lansering för klinisk användning på diabeteskliniker, hamnar det motiverade värdet på 12,4 kronor per aktie. Än så länge har inga detaljerade data presenterats från den ovan nämnda studien, men om de fullständiga resultaten bekräftar den positiva toplineavläsningen ger det stöd åt mer optimistiska antaganden om VibroSenses möjligheter inom diabetes. Nedan visas kursutveckling och vårt motiverade värde grafiskt:

wysiwyg_image

  

 

Författare Niklas Elmhammer