Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-28

Kommentar VibroSense: Lovande start på tillväxtsatsning

Detta är en betald analys på uppdrag av Vibrosense Dynamics utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

VibroSense har nyligen tagit in kapital för att driva marknadssatsningar för bolagets teknologi för tidigt upptäckt av nervskador. Ett nytt avtal inom företagshälsovård är ett tecken på att tillväxten tar fart. Det ger stöd åt våra omsättningsprognoser för 2019/2020. Företagshälsovård ger en flygande start för att vidare adressera den stora potentialen inom diabetes- och cancervård.

VibroSense har nyligen genomfört en företrädesemisson med syfte att driva marknadssatsningar på marknader i Skandinavien och Nordvästra Europa. Nyligen meddelades att en avsiktsförklaring tecknats med företagshälsokoncernen Avonova Human Capital omfattande 24 VibroSense Meter II-instrument. Det är ett led i Avonovas satsning att skapa en rikstäckande organisation för hälsokontroller av arbetstagare som löper risk för vibrationsskador. Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket från och med i år kommer att öka antalet arbetsplatsinspektioner för att kontrollera att arbetsgivare efterlever myndighetens krav vad gäller åtgärder för att reducera vibrationsskador inom riskyrken. 

Samarbetet är ett tecken på ett förnyat fokus på vibrationsskador. Vi bedömer att VibroSenses teknologi har goda förutsättningar att möta behovet av tillförlitliga diagnosmetoder. Avonova är sedan tidigare en kund och kommer nu att uppgradera till VibroSense Meter II. En viktig drivkraft är att VibroSense utvecklar en screeningmetod speciellt anpassad för vibrationsskador som möjliggör en snabb och effektiv undersökning av riskgrupper. Screeningmetoden baseras på referensdata från 2 750 personer och bedöms kunna vara klar hösten 2019. Vi bedömer att samarbetet med Avonova ger stöd åt våra omsättningsprognoser avseende 2019/2020, med möjlig mersmak beroende på hur snabbt utrullningen kan ske. Nedan anges våra omsättningsprognoser grafiskt: 
 

 

wysiwyg_image

För mer bakgrund till våra antaganden, se vår initieringsanalys (länk här). I ett basscenario beräknar vi ett riskjusterat motiverat värde om 9,6 kronor per aktie. 

Affärsplan för tillväxt 

I anslutning till företrädesemissionen presenterades en ny affärsplan för att adressera en marknad om 39 000 kliniker och mottagningar inom diabetes, cancer, företagshälsovård och neurologi i nordvästra Europa. Bolagets målsättning är att leverera 900 system till och med 2024, motsvarande en marknadspenetration om cirka 2,5 procent, och att växa kraftigt därefter.  

Viktiga studieresultat inom diabetes väntas under hösten 

Diabetes är den vanligaste orsaken till perifera nervskador och utgör den största potentialen för VibroSense. En tidig upptäckt av diabetesrelaterade nervskador är viktigt för att förebygga allvarliga komplikationer som diabetesfot. Bolaget har genomfört kliniska studier med lovande resultat vad gäller teknologins förmåga att tidigt upptäcka dessa nervskador. För närvarande pågår en jämförande studie med andra diagnosmetoder. Resultaten som förväntas kunna publiceras i september i år kan ge ytterligare viktig klinisk evidens för att i förlängningen kunna nå ut brett till diabeteskliniker.  

Författare Niklas Elmhammer