Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-02

Kommentar Zwipe: Stänger böckerna efter transformativt år

Detta är en betald analys på uppdrag av Zwipe utförd av Analysguiden

Stänger böckerna efter transformativt år

Zwipe har nyligen stängt böckerna för 2021, ett år som i stort varit mycket händelserikt för bolaget. Bolaget rapporterar totala intäkter på cirka 2,5 miljoner NOK, totala kostnader på 85,5 miljoner NOK för helåret och ett resultat för året på -83,5 miljoner NOK. Bolaget befinner sig fortsatt i ett i hög grad förkommersiellt läge och vi ser inga större överraskningar i siffrorna. Resultatet kommer in en bit under våra prognoser, vilket hänförs delvis till att bolaget gjort den sista betalningen på saminvesteringen med Idemia på cirka 10 miljoner NOK under fjärde kvartalet. Detta, tillsammans med generellt ökade kostnader till följd av det höga tempot bolaget håller i sälj- och kommersialiserningsarbetet vilket innebär ökat personalbehov, förklarar differensen. Vi ser i detta läge inga större överraskningar här och anser det som fullt rimligt att vi står inför en period av intensifierad marknadsbearbetning vilket kan innebära ökade investeringar.

Rensat för betalningen till Idemia ligger den månatliga burnrate just nu på kring 7 miljoner NOK per månad. Givet att bolaget lämnar kvartalet med en kassa på 152,3 miljoner NOK nu så ser bolaget finansierat ut kommande 20 månader. Givet att försäljningsarbetet troligt kommer ta fart ordentligt både i år och nästa år kan kostnaderna komma att öka ytterligare men då vi räknar med lönsamhet redan 2023 så ser finansieringssituationen fortsatt stark ut.

Givet att vi nyligen släppte en uppdatering på bolaget kommer vi i detta läge endast kortare kommentera utvecklingen. Sedan uppdateringen i januari har bolaget tillkännagivit anställningen av en ny CFO och IR-Chef, Danielle Glenn. Danielle Glenn kommer tidigare från Arctic Bioscience och har kompetensen som krävs för att guida bolaget genom nästa fas av den internationella kommersialiseringsprocessen. Därefter tillkännagav bolaget at de nått avtal med Modularsoft, ett ledande kortföretag i Malaysia. Avtalet innebär att Modularsoft kommer få tekniskt och kommersiellt stöd för att driva implementeringen av biometriska kort i landet. Bolaget följde upp detta med att tillkännagiva att det indiska teknikbolaget sKarn Robotics valt Zwipes teknologi till sin portfölj av smarta lösningar för biometrisk åtkomstkontroll och biometriska betalkort. Därefter har Zwipe också tillkännagivit att de ingått partnerskap med Qatar Fintech Hub för att främja användning av biometriska betalningar i ett antal länder. Bolaget meddelade också att de valts som teknikpartner av australiensiska Placard, Australiens största kortleverantör med över 100 miljoner årligen levererade kort. Piloter kommer inledes under andra kvartalet, följt av större kommersiell utrullning. 

Zwipe går in i 2022 med skarpa kommersiella ordrar på över 20 miljoner NOK som väntas levereras under året och med 14 piloter i bagaget från 2021. Framåt ser vi triggers i erhållna certifieringar från Visa och Mastercard, ytterligare kommersiella ordrar, fortsatt god kostnadskontroll och att de första leveranserna genomförs enligt plan. Vi bibehåller i detta läge våra prognoser i hög grad intakta men sänker den förväntade omsättningen innevarande år något från 85,5 miljoner NOK till 62,7 miljoner NOK. Vi behåller övriga estimat intakta men antar lite längre tid innan större intäktsströmmar kommer, för att reflektera osäkerheten i när den kommersiella utvecklingen tar fart ordentligt. Kombinerat med något justerad säkerhetsmarginal, för att reflektera osäkerheter i globala försörjningskedjor samt tuffare marknadsentiment, innebär det att vi justerar motiverat värde till 41–44 kronor (46,5–49) på 12–18 månaders tid. Detta reflekterar inte en förändrad syn på caset i stort utan inkluderar endast något större säkerhetsmarginal. Risken är fortsatt hög i detta läge men uppsidan ser ändå avsevärd ut kontra nuvarande värdering.

Författare Analysguiden