Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-26

Kommuniké extra bolagsstämma i GOGO Lead Tech AB (publ)

Idag, 26 juli 2021, höll GOGO Lead Tech AB (publ) extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman.

Stämman beslutade om förvärv av samtliga aktier i Sociallite AB med tillhörande plattform connectio.io samt kvittningsemission om totalt 56 363 636 st aktier till en kurs om 2,20 kr per aktie.

Stämman fattade också beslut om ny bolagsordning där gränserna för antalet aktier ändras till lägst 74 110 861 och högst 296 443 444 och att aktiekapitalet lägst ska uppgå till 100 049 662,35 kr och högst 400 198 649,40 kr.
 

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.

 

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@gogoleadtech.com

08-41001092

www.gogoleadtech.com

 

Författare Cision