Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ)

Extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ) (”eEducation Albert” eller ”Bolaget”) i Göteborg hölls idag den 27 september 2022. Stämman genomfördes endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller av utomstående. På den extra bolagsstämman fattades följande beslut.

Beslut om riktad nyemission av aktier

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av 77 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 3 850 kronor. Rätt att teckna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma vissa anställda inom ramen för ett personaloptionsprogram.

Protokoll från extra bolagsstämma kommer att läggas ut på Bolagets hemsida inom två veckor.

För mer information, vänligen kontakta:


Martin Dahlgren, Finanschef
Telefon: +46 (0)73 909 26 31
E-post: martin@hejalbert.se

Om eEducation Albert AB (publ)


Albert är barnens digitala lärare som sedan starten 2016 har hjälpt över 300 000 familjer med läxläsning via mobila enheter. Alberts appar riktar sig till yngre (1-9 år) och äldre barn (10-16 år) och omfattar skolämnen som Matematik, Geografi, Programmering och Läsa & skriva. Albert startades 2016 av två vänner i Göteborg med ett tydligt mål – att demokratisera kunskap genom teknologi – och det är vad som driver oss än idag. Albert är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn ALBERT. Bolagets certified adviser är Erik Penser Bank, certifiedadviser@penser.se, +46 (0) 8463 80 00

www.investors.hejalbert.se 

Bifogade filer


Kommuniké från extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ)

Författare MFN