Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Empir Group AB

Empir Group AB ("Bolaget") har idag, den 7 januari 2022, hållit extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman fattade följande beslut.

Extra bolagsstämman beslutade om utdelning av 5 536 085 aktier i Empir Vezzel Applications AB (publ) (under namnändring till Nodebis Applications AB (publ)), varvid en aktie i Bolaget, oaktat aktieslag, berättigar till en aktie i Empir Vezzel Applications AB (publ). Extra bolagsstämman beslutade vidare att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Empir Vezzel Applications AB.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 januari 2022 kl. 15.45 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett självständigt dotterbolag, Empir Vezzel Applications AB, som bedriver verksamhet inom digitaliseringsprocesser, applikationsutveckling för en specifik marknad eller funktion.  Med närvaro i Stockholm och Göteborg. Empir Groups B aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Författare Cision