Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ

Vid extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ) ("SealWacs" eller "Bolaget"), som avhölls genom obligatorisk förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, idag den 27 december 2021 beslutades följande.

Godkännande av nytt företagsnamn

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ny bolagsordning med nytt firmanamn Norse Impact AB samt anpassning av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen.

När Bolagsverket registrerat firmanamnet kommer meddelas om ny tickerkod samt från när den kommer att gälla.

Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutades för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att antalet ledamöter i Bolaget fastställdes till fyra, utan suppleanter.
Styrelsen består av Claes Holmberg, ordförande, samt av Erik Elnes, Espen Anderson samt Arve Egil Håbjørg som ledamöter.

Vid årsstämman var cirka 20,1 procent av rösterna representerade.

Claes Holmberg, styrelseordförande. Telefon: +46708254547, E-post: info@sealwacs.se

Författare Cision