Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-29

Kommuniké från extra bolagsstämma i Smart Eye Aktiebolag (publ)

Vid extra bolagsstämman i Smart Eye Aktiebolag (publ) (”Smart Eye” eller ”Bolaget”) idag den 29 juni 2022 beslutades följande.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter (Aktierättsprogrammet 2022) riktat till anställda inom Smart Eye-koncernen. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att stärka banden mellan de anställda och Bolaget. Aktierättsprogrammet 2022 kommer omfatta VD, ledningsgruppen, nyckelanställda och övriga anställda, innebärande att sammanlagt högst cirka 188 personer inom Smart Eye-koncernen ska kunna delta. Deltagarna ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla aktier inom ramen för Aktierättsprogrammet 2022, så kallade prestationsaktier. Det maximala antalet prestationsaktier ska uppgå till 440 000, varav 378 500 aktier ska tilldelas deltagare och 61 500 aktier ska kunna utnyttjas av Bolaget för att täcka sociala avgifter hänförliga till programmet. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade extra bolagsstämman även om emission av högst 440 000 teckningsoptioner riktat till det helägda dotterbolaget JN Data i Göteborg AB, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 44 000 kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Krantz, VD, Smart Eye
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se.

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2022, kl. 15:00 CEST.

Om Smart Eye

Smart Eye är världsledande inom Human Insight AI, teknik som förstår, stöder och förutspår mänskligt beteende i komplexa miljöer. Vi överbryggar avståndet mellan människor och maskiner för en säker och hållbar framtid.

I dag är vår teknik integrerad i nästa generations fordon och leder vägen mot människocentrerade transportlösningar genom Driver Monitoring-system och Interior Sensing-system. Inom forskning erbjuder vår teknik oöverträffade insikter inom fordons-, luftfarts- och rymdindustri, hjälpmedelsteknik, media och marknadsföring, psykologi och många fler områden. Vårt dotterbolag Affectiva är banbrytande inom Emotion AI och kopplar ihop maskininlärning med mänsklig empati för att få en djupare förståelse för hur konsumenter interagerar med medieinnehåll, produkter och tjänster, inom fordon, medier och underhållning, marknadsforskning med mera. Vårt dotterbolag iMotions erbjuder världens ledande mjukvaruplattform för analys av biosensorer, som i realtid synkroniserar data från flera olika sensorer.

Smart Eye grundades 1999, med huvudkontor i Sverige och ytterligare kontor i USA, Storbritannien, Tyskland, Danmark, Egypten, Singapore, Kina och Japan. Vi är sedan 2016 ett börsnoterat företag, och våra kunder inkluderar NASA, Nissan, Boeing, Honeywell, Volvo, GM, BMW, Geely, Harvard University, mer än 1 300 forskningsorganisationer runt om i världen, 70% av världens största annonsörer och 28% av Fortune Global 500-företagen.

Besök www.smarteye.ai för mer information.

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/.

Bifogade filer


Kommuniké från extra bolagsstämma i Smart Eye Aktiebolag (publ)

Författare MFN