Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-11

Kommuniké från extra bolagstämma i Smart Eye Aktiebolag (publ)

Vid extra bolagsstämma i Smart Eye Aktiebolag (publ), org.nr 556575-8371 (”Bolaget”) den 11 juni 2021 fattades följande beslut.

  • Extra stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier för att finansiera den del av köpeskillingen för förvärvet av Affectiva som ska erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget. Emission ska kunna genomföras som apport- eller/och kvittningsemission. Emission får endast ske till de villkor som överenskommits mellan parterna i avtalet om förvärv av aktierna i Affectiva. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärvet av Affectiva och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att erlägga köpeskillingen avseende förvärvet av Affectiva.

Vid extra stämman var cirka 34 procent av rösterna representerade.

För mer information, vänligen kontakta
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se
Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se
Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 11 juni 2021 kl. 18:30

För mer information:


Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye


I över 20 år har Smart Eye utvecklat artificiell intelligens (AI) i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutsäger en persons avsikter och handlingar. Genom att noggrant studera ögon-, ansikts- och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om en persons medvetande och mentala tillstånd. Vår eyetrackingteknik används i nästa generations bilar, kommersiella fordon och ger nya insikter för forskning inom flyg, rymd, neurovetenskap etc. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 800 partners och kunder, inklusive US Air Force, NASA, BMW, Audi, Boeing, Volvo, GM och Harvard University. 
 
Besök www.smarteye.ai för mer information. 

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.

Bifogade filer


Kommuniké från extra bolagstämma i Smart Eye Aktiebolag (publ)

Författare MFN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.