Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-05

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 5 maj 2021

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.
 
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 
Arvoden
Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 800 000 kronor (f.å 800 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 320 000 kronor till ordföranden (f.å. 320 000 kronor) och med 160 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f.å. 160 000 kronor). Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.
 
Styrelse och styrelsens ordförande
Stämman beslutade om omval av Anders Paulsson, Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard samt nyval av Ulf Järnberg. Anders Paulsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor
Stämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg även fortsättningsvis skulle vara huvudansvarig revisor.
 
Styrelsens ersättningsrapport
Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Uppdatering av Bolagsordningen
Uppdaterad lydelse av punkt 10 i bolagets bolagsordning ”Föranmälan för deltagande i bolagsstämma” godkändes av stämman. Ändringen var föranledd av ändrad lagstiftning. Bolagsordningen i dess nya lydelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida

 
Ortivus AB (publ)
Styrelsen

Kontakter


För ytterligare information, kontakta gärna

Reidar Gårdebäck, CEO

Telefon 08 446 45 00

Om Ortivus


Ortivus utvecklar MobiMed, medicintekniska lösningar för en tryggare och effektivare sjukvård.
Företaget grundades år 1985 och är idag en ledande leverantör av mobila digitala lösningar inom
prehospitalvård för vårdgivare världen över. Ortivus produkter är baserade på långtgående expertis inom kardiologi samt decennier av utveckling tillsammans med sina användare. Företagets huvudkontor ligger i Danderyd utanför Stockholm men bolaget har sedan 1998 även ett helägt dotterbolag i Storbritannien.

MobiMed är en modulbaserad plattform som idag används av över 12 000 ambulanssjukvårdare i över 2700 akutfordon. Plattformen består av en monitor som i realtid mäter, övervakar och delar EKG samt
vitala parametrar såsom blodtryck och syresättning. Applikationen innehåller även en journaldel för
beslutsstöd, insamling av patientdata och klinisk dokumentation. MobiMed väger i sin helhet endast 2,5 kg och är skapad för ett krävande arbete ute i fält. Genom tvåvägskommunikation finns möjlighet för samråd med läkare och andra experter på distans samtidigt som patientdata sömlöst integreras in i sjukvårdens patientjournaler. MobiMed gör det möjligt för sjukvårdspersonal att fatta rätt beslut i rätt tid samtidigt som den bidrar till en förbättrad vårdkvalitet och sparade resurser

Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista.

Läs mer om Ortivus på www.ortivus.se

Bifogade filer


Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 5 maj 2021

Författare MFN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.