Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Konecranes Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021

KONECRANES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2021 28.10.2021 klo 8.30

Konecranes Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021

Q3: vahva suoritus jatkui

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi-syyskuu 2021. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

Tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

KOLMAS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

- Saadut tilaukset olivat 713,7 miljoonaa euroa (565,5), +26,2 prosenttia (+25,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella.
- Kunnossapidon sopimuskannan arvo kasvoi 2,8 prosenttia (+1,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna) ja oli 286,7 miljoonaa euroa (278,8). Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 257,9 miljoonaa euroa (218,9), +17,8 prosenttia (+16,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Tilauskannan arvo oli 1 997,4 miljoonaa euroa (1 742,8) syyskuun lopussa, +14,6 prosenttia (+13,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Liikevaihto oli 773,6 miljoonaa euroa (767,9), +0,7 prosenttia (+0,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Liikevaihto kasvoi Kunnossapidossa ja Satamaratkaisuissa mutta pieneni Teollisuuslaitteissa.
- Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 10,0 prosenttia (10,4), ja oikaistu EBITA-kate oli 77,4 miljoonaa euroa (80,1). Lasku johtui pääasiassa vertailukauden väliaikaisista henkilöstökulusäästöistä.
- Liiketulos oli 49,9 miljoonaa euroa (40,3), 6,4 prosenttia liikevaihdosta (5,2). Uudelleenjärjestely- ja fuusioon liittyvät kustannukset olivat 19,4 miljoonaa euroa (30,9).
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,40  euroa (0,33)
- Vapaa kassavirta oli 39,0 miljoonaa euroa (81,4)

TAMMI-SYYSKUU 2021 LYHYESTI

- Saadut tilaukset olivat 2 283,2 miljoonaa euroa (1 884,0), +21,2 prosenttia (+22,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 770,6 miljoonaa euroa (694,1), +11,0 prosenttia (+13,4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Liikevaihto oli 2 236,8 miljoonaa euroa (2 242,1), -0,2 prosenttia (+1,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 8,9 prosenttia (7,1), ja oikaistu EBITA-kate oli 199,0 miljoonaa euroa (158,7). Oikaistu EBITA-kateprosentti parani kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella.
- Liiketulos oli 134,0 miljoonaa euroa (90,8), 6,0 prosenttia liikevaihdosta (4,0). Uudelleenjärjestely- ja fuusioon liittyvät kustannukset olivat 40,1 miljoonaa euroa (41,0).
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,99 (0,85) euroa.
- Vapaa kassavirta oli 72,0 miljoonaa euroa (188,9).
- Nettovelka oli 592,8 miljoonaa euroa (742,7) ja nettovelkaantumisaste 46,7 prosenttia (61,5)

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN KYSYNTÄNÄKYMÄT

Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy COVID-19 pandemian aiheuttamaa epävarmuutta.

Teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntäympäristö jatkuu vakaana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella kysyntäympäristö on Kiinan ulkopuolella edelleen heikompaa kuin ennen koronapandemiaa.

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu ennätyskorkealla tasolla, ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Konecranes odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna.

Konecranes odottaa vuoden 2021 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan vuodesta 2020.

TUNNUSLUVUT

Kolmas Tammi -
vuosineljännes syyskuu
7-9/ 7-9/ Muutos% 1-9/ 1-9/ Muutos% R12M 1-12/
2021 2020 2021 2020 2020
Saadut tilaukset, MEUR 713,7 565,5 26,2 2 283,2 1 884, 21,2 3 126, 2 727,

0 5 3
Tilauskanta kauden 1 997,4 1 742, 14,6 1 715,
lopussa,
MEUR 8 5
Liikevaihto yhteensä, 773,6 767,9 0,7 2 236,8 2 242, -0,2 3 173, 3 178,
MEUR
1 6 9
Oikaistu käyttökate 98,6 103,2 -4,5 264,1 232,2 13,7 388,6 356,7
(EBITDA), MEUR 1
Oikaistu käyttökate 12,7 % 13,4 11,8 % 10,4 12,2 11,2
(EBITDA), % 1 % % % %
Oikaistu EBITA, MEUR 2 77,4 80,1 -3,4 199,0 158,7 25,4 301,1 260,8
Oikaistu EBITA, % 2 10,0 % 10,4 8,9 % 7,1 % 9,5 % 8,2 %
%
Oikaistu liikevoitto, 69,2 71,2 -2,7 174,1 131,8 32,1    224,9
MEUR 1 267,1
Oikaistu 9,0 % 9,3 % 7,8 % 5,9 % 8,4 % 7,1 %
liikevoittoprosentti 1
Liikevoitto, MEUR 49,9 40,3 23,7 134,0 90,8 47,6    173,8
217,0
Liikevoittoprosentti, 6,4 % 5,2 % 6,0 % 4,0 % 6,8 % 5,5 %
%
Voitto ennen veroja, 43,1 35,6 21,1 110,9 94,1 17,9 187,1 170,3
MEUR
Tilikauden voitto, 31,4 25,9 21,2 78,2 67,7 15,4 133,3 122,9
MEUR
Laimentamaton 0,40 0,33 21,6 0,99 0,85 15,4 1,68 1,54
osakekohtainen
tulos, EUR
Laimennusvaikutuksella 0,40 0,33 21,6 0,99 0,85 15,4 1,68 1,54
oikaistu
osakekohtainen
tulos, EUR
Korollinen nettovelka 46,7 % 61,5 46,1
/ Oma % %
Pääoma, %
Nettovelka / oikaistu 1,5 2,2 1,6
EBITDA, liukuva 12 kk
1
Sijoitetun pääoman 9,3 % 8,3 %
tuotto, %
Oikaistu sijoitutun 13,1 11,1
pääoman % %
tuotto, % 3
Vapaa kassavirta, MEUR 39,0 81,4 72,0 188,9 249,2 366,1
Henkilöstö keskimäärin 16 638  17 -2,5  17
kauden aikana 068 027

1) Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä
2) Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä
3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä

TOIMITUSJOHTAJA ROB SMITH:

Konecranesin raportoi erittäin vahvan tuloksen kolmannella vuosineljänneksellä. Teimme kovasti töitä lieventääksemme maailmanlaajuisen komponenttien saatavuusongelman vaikutuksia, ja oikaistu EBITA-kateprosenttimme oli 10,0 %. Se on kaikkien aikojen toiseksi paras kannattavuutemme kolmannella vuosineljänneksellä. Ennätyksellisen korkean tilauskantamme ja koko organisaatiomme vahvan sitoutumisen ja suorituskyvyn ansiosta luotan siihen, että suunnitelmiemme mukaan saavutamme koko vuoden 2021 liikevaihdolle- ja oikaistulle EBITA-kateprosentille asettamamme kasvutavoitteet.

Kolmannella vuosineljänneksellä yleinen markkinatilanne jatkui hyvänä ja pysyi edellisen neljänneksen tasolla, vaikka markkinoilla on edelleen epävakautta koronapandemian vuoksi. Edellisvuoteen verrattuna Konecranesin kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 25,1 % vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna, mikä heijastaa koronapandemian ja sen aiheuttamien sulkutoimien vaikutusta viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Lyhyen kierron tuotteidemme saadut tilaukset olivat jälleen hyvällä tasolla.

Komponenttien saatavuus, asiakkaista johtuvat viivästykset ja muut toimitusketjun rajoitteet vaikuttivat edelleen liikevaihtoomme kolmannella vuosineljänneksellä. Niiden vaikutus kolmannella neljänneksellä oli noin 60 miljoonaa euroa. Tämän seurauksena kolmannen neljänneksen liikevaihtomme kasvoi vain hieman edellisvuoteen verrattuna. Tilauskantamme saavutti uuden ennätyksen syyskuun lopussa ja oli 1 997,4 miljoonaa euroa, mikä aiheutui vuoden 2021 vahvasta tilauskertymästä ja eteenpäin lykkääntyneestä myynnistä.

Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-kateprosenttimme oli 10,0 %, mikä on erinomainen saavutus, kun otetaan huomioon maailmanlaajuinen komponenttien saatavuusongelma ja muut toimitusketjun ongelmat sekä pandemian edelleen aiheuttamat häiriöt monissa maissa. Jäimme 0,4 prosenttiyksikköä viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen ennätyskorkeasta oikaistusta EBITA-kateprosentista. Tämä johtui pääasiassa vertailukauden väliaikaisista henkilöstökulusäästöistä.

Liiketoiminta-alueista Kunnossapidon saadut tilaukset kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 16,8 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Tilaukset kasvoivat kaikilla kolmella maantieteellisellä alueella. Vaikka komponenttipula ja logistiikan viivästykset vaikuttivatkin Kunnossapidon liikevaihtoon, oikaistu EBITA-kateprosentti oli 18,9 %, mikä on kaikkien aikojen paras kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus. Sopimuskannan arvo kasvoi 1,5 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna, mikä on jälleen osoitus Kunnossapidon kestävyydestä kasvumme veturina pandemian aikana.

Teollisuuslaitteiden saadut ulkoiset tilaukset kasvoivat 32,1 % vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Asiakkaista johtuvat viivästykset ja toimitusketjun rajoitteet vaikuttivat edelleen liikevaihtoon, minkä vuoksi Teollisuuslaitteiden oikaistu EBITA-kateprosentti oli 4,4 % eli 0,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta alhaisempi. Strategiset hankkeemme etenivät edelleen hyvin.

Satamaratkaisuissa toiminta pysyi korkealla tasolla satamissa. Kolmen edellisen vuosineljänneksen poikkeuksellisen vahvan yhteenlasketun tilauskertymän jälkeen tilaukset vähenivät kolmannella neljänneksellä projektiliiketoimintamme tilausten epätasaisen ajallisen jakautumisen ja asiakkaiden päätöksenteon ajoituksen seurauksena edellisiin neljänneksiin verrattuna. Näkemyksemme mukaan konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin tilausnäkymät pysyvät yleisesti hyvällä tasolla. Satamaratkaisujen yleisesti hyvästä myynnistä huolimatta komponenttipula vaikutti siirrettävien laitteiden liikevaihtoon, minkä seurauksena Satamaratkaisujen EBITA-kateprosentti oli 6,3 % eli edellisvuotista pienempi.

Olemme päivittäneet neljännen vuosineljänneksen kysyntänäkymämme vastaamaan nykyistä markkinatilannetta ja pidämme koko vuoden 2021 ohjeistuksemme ennallaan huolimatta toimitusketjun haasteista, jotka ovat vaikuttaneet toimintaamme vuoden alusta lähtien. Odotamme koko vuoden 2021 liikevaihtomme kasvavan vuoteen 2020 verrattuna ja koko vuoden oikaistun EBITA-kateprosenttimme paranevan vuodesta 2020. Odotamme komponenttien saatavuusongelmien, asiakkaista johtuneiden viivästysten ja muiden toimitusketjun rajoitteiden jatkuvan neljännellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2022 puolella. Menestyksekkään MHE-Demag- ja MHPS-integraatiokokemuksemme pohjalta haluamme sekä vahvistaa asiakaslähtöisyyttämme että tehostaa toimintaamme, ja arvioimme entistä tiiviimmän yhteistyön mahdollisuutta Kunnossapidon ja Teollisuuslaitteiden välillä.

Konecranesin ja Cargotecin ilmoitettu sulautuminen etenee hyvin - sulautumisen kilpailuviranomaisilmoitukset ja in...

Författare Cision