Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

KONJUNKTUR: BNP, INFLATION KOMMER SVÄNGA MER FRAMÖVER - PIMCO

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Världsekonomin kommer att uppvisa mer svängiga ock skilda BNP- och inflationsutfall under kommande fem år mot decenniet före pandemin.

Det bedömer Pimco i en konjunkturrapport.

"Vi tror att kommande fem års omvandling kommer att innebära mer osäkra utsikter för tillväxt och inflation – inom länder och mellan regioner", skriver förvaltningsbolaget.

Det är alltså inte en ihållande hög inflation som kan väntas under kommande år när världen ställer om mot minskade utsläpp. Även om sådant som minskad globalisering och högre kol-relaterade priser bidrar till ett upptryck på priser finns det även risker på nedsidan. Bland dessa märks ökade digitalisering och höga skuldnivåer som riskerar att skapa deflation vid negativa tillväxtchocker, noterar Pimco.

"Inflationssvansarna har blivit fetare med mycket högre sannolikhet för både mycket högre och mycket lägre inflation", bedömer Pimco som därtill tror att de ekonomiska cyklerna kan bli kortare.

I och med rådande höga tillgångsvärderingar förväntas avkastningen bli mer slagig och lägre kommande år, jämfört med vad som var fallet under decenniet inför pandemin.

Pimco noterar att de osäkra utsikterna runt ekonomi och inflation gör det möjligt med flera olika utfall för policyräntor under kommande år.

"I vårt basscenario räknar vi med att de låga centralbanksräntorna består och förankrar global räntemarknad", skriver förvaltaren.

Fortsatt centralbanksstöd och möjlighet till kontracyklisk finanspolitik vid eventuella konjunkturinbromsningar kan stötta aktier.

Bland särskilda typer av aktietillgångar bedöms sådana som möter trender mot digitalisering och automatisering samt rörelse mot grön omställning ligga rätt i tiden.

"Medan det förra decenniet var mjukvarulett kommer den följande tiden definieras mer av hårdvaruinvesteringar relaterat till de trenderna", tror Pimco som bedömer att sådant som halvledartillverkare, industriautomatiseringsbolag och grön energi samt mobilitet kommer att dra nytta i den miljön.
Författare Direkt-SE