Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-26

Konjunkturinstitutet: Konjunkturbarometern: CCI 98,8, Tillverkning 100,5, Bygg 102,9, Detaljhandel 110,8, Privata tjänster 103,0

Avser maj. Föregående period, april, inom parentes.

+---------------------------------+-----+-------+
|Barometerindikatorn |101,4|(99,2) |
+---------------------------------+-----+-------+
|Totala näringslivet |105,1|(104,0)|
+---------------------------------+-----+-------+
|Tillverkningsindustri |100,5|(94,2) |
+---------------------------------+-----+-------+
|Bygg- och anläggning |102,9|(110,3)|
+---------------------------------+-----+-------+
|Detaljhandel |110,8|(111,6)|
+---------------------------------+-----+-------+
|Privata tjänstenäringar |103,0|(104,0)|
+---------------------------------+-----+-------+
|Hushåll (CCI) |98,8 |(96,9) |
+---------------------------------+-----+-------+
|Makroindex |90,8 |(90,8) |
+---------------------------------+-----+-------+
|Mikroindex |106,6|(102,5)|
+---------------------------------+-----+-------+
|Förväntad inflation om 12 månader|1,6 |(1,8) |
+---------------------------------+-----+-------+

Läs hela Konjunkturbarometern på www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Maria Billstam, enhetschef Konjunkturbarometern, 08-453 59 04 (även
mobil)

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=315152...

Författare WKR