Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-09

Konkurrensgodkännande erhållet för OX2:s försäljning av 49 procent av havsbaserade vindkraftsprojekt till Ingka Investments

Den 29 augusti meddelade OX2 att avtal tecknats med Ingka Investments om försäljning av 49 procent av tre havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige, med potentiell kapacitet om 9 000 MW. Affären var villkorad sedvanlig konkurrensprövning. Efter att konkurrensgodkännande nu har erhållits väntas affären slutföras inom två veckor.
Enligt avtalet kommer OX2 att erhålla en första betalning om ca 58 MEUR vilket motsvarar ca 630 MSEK*. Efter att tillstånd erhållits och om båda parter är överens om att fortsätta utvecklingen kommer OX2 att erhålla en på förhand avtalad betalning på upp till 100k EUR vilket motsvarar ca 1.1 MSEK per MW för 49 procent av den planerade totala kapaciteten.

*EUR/SEK växelkurs 10,85

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Henrik Vikström
Investor Relations Director
070 952 80 06
henrik.vikstrom@ox2.com

Om OX2 AB (publ)


OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på elva marknader i Europa: Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com

Bifogade filer


Konkurrensgodkännande erhållet för OX2:s försäljning av 49 procent av havsbaserade vindkraftsprojekt till Ingka Investments

Författare MFN