Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Kontigo Care AB: Ytterligare kommuner tecknar avtal för digital prediktiv beroendevård

Previct sprids till fler svenska kommuner. Kontigo Care meddelar att
ramavtal tecknats med tre kommuner i Sverige. Nu finns avtal med
totalt 126 svenska kommuner.

Spridningen av eHälsoplattformen Previct fortsätter i Sverige.
Ytterligare tre mindre kommuner med totalt ca 43 000 invånare har
slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets
eHälsoplattform Previct[®] för förstärkt och prediktiv beroendevård.
Inklusive dessa nya kommunkunder har Kontigo Care nu avtal med totalt
126 svenska kommuner som tillsammans omfattar drygt 3,7 miljoner
invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 111 000 av
dessa är alkoholister och därtill konsumerar cirka 370 000 personer
alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa. Bolagets
kontraktportfölj omfattar nu ca 43% av Sveriges kommuner.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart
ordervärde då avrop av Previct[®] sker fortlöpande. Kontigo Care
bedömer att avtalen inom kort kommer generera successivt ökade
intäkter för bolaget. Före tecknande av dessa nya avtal är total
volym ca 450 aktiva licenser i Sverige.

"Vi ser ökat intresse för Previct i spåren av pågående Corona-pandemi
och ser positivt på att tillväxten i antal licenser kommer fortsätta
under den närmaste tiden. Efterfrågan för digital distansvård har
förstärkts och samhällsdebatten kring beroendeproblematik relaterat
till den pågående samhällskrisen gör att vi förväntar oss en ökad
efterfrågan för vår eHälsolösning" säger Bolagets VD Ulf Kindefält.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80
Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46
(0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök
www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 26 maj 2020, kl. 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som
målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och
effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska
lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets
eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer,
AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de
två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling,
för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie
handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT.
Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kontigo-care-ab/r/ytterligare-kommuner-teckna...
https://mb.cision.com/Main/12428/3119402/1253252.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.