Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Köpvärd börsnykomling

Växande intresse för utomhusaktiviteter och gynnsamma demografiska faktorer banar väg för Dometic. Stark marknadsposition lockar också. Aktien är köpvärd.

Detta framgår ur en analys i Aktiespararen nummer 2 2016.

Dometic är en nykomling som sattes på börsen av EQT i november. Bolaget noterades då till en aktiekurs om 48 kronor, vilket innebar ett marknadsvärde om 14,2 miljarder kronor. Via webben rekommenderade Aktiespararen att teckna i börsnoteringen och sedan dess har aktie stigit med 8 procent, jämfört med index som sjunkit nära 10 procent.

Bolaget är den globalt största leverantören av utrustning för så kallat ”mobile living”, det vill säga utrustning till husbilar, husvagnar och båtar. Fokus ligger på kompakta och smarta produkter inom kategorierna klimat, hygien, sanitet samt mat och dryck. Exempel på dessa produkter är luftkonditionering, markiser, vattenvärmare, toaletter, ugnar och kylskåp.

I dag distribueras bolagets produkter till ungefär 100 länder och man har monterings- samt produktionsanläggningar i nio av dem. Försäljningskanalerna är två till antalet och består av OEM och After­market.

Husvagnstillverkare är exempel på kunder inom OEM, medan Aftermarket syftar på eftermarknaden bestående av uppgraderings- och utbytesprodukter samt av reservdelar och förbrukningsartiklar.

Mellan januari och september 2015 stod OEM för 59 procent av bolagets försäljning medan Aftermarket stod för resterande 41 procent. Under samma period stod Americas (Nord-, Central- och Sydamerika) för nästan 50 procent av försäljningen, EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) för runt 40 procent och APAC (Asien och Stillahavsområdet) för 10 procent. I APAC är det framförallt den australiensiska marknaden som försäljningen går till.

Försäljningen kan även delas upp segmentsvis. Segmentet för husbilar och husvagnar, även kallat RV, stod för 64 procent av bolagets totala försäljning mellan januari och september. På andraplats kom CPV-segmentet (lastbilar och personbilar i premiumsegmentet) med 16 procent av försäljningen.

Marine-segmentet, för fritids- och arbetsbåtar, stod samtidigt för 9 procent. Utöver dessa gick 8 respektive 3 procent av försäljningen till Retail och Lodging.

RV-segmentet är därmed det största och viktigaste segmentet för Dometic. Bland RV OEM:s innehar bolaget en marknadsandel kring 40 procent. Denna starka marknadsposition spiller även över på och gynnar Aftermarket. Detta efter­som bolaget givet sin höga marknads­andel bland OEM:s får en stor installerad bas.

Konkurrenter finns, men ingen av dem har ett så pass brett produkt­sortiment som Dometic och är istället ofta nischade inom specifika produkt­kategorier.

Aktiespararen anser att Dometics breda produktsor­timent är en framträdande konkurrensfördel.

Tillväxten av antalet registrerade husbilar och husvagnar i Americas, EMEA och APAC har i snitt legat på 6 procent per år mellan 2010 och 2014. Mellan 2015 till 2020 väntas den ligga på 4-6 procent. En av de drivande faktorerna bakom den förväntade tillväxten är ett fortsatt ökat intresse för utomhusaktiviteter.

På sikt kan även en högre marknadspenetration vara gynnsam för bolaget. Idag äger exempelvis 9 procent av hushållen i USA antingen en husbil eller en husvagn. I Australien är siffran 6,5 procent och i Europa är den blott 3 procent. Den främsta förbättringspotentialen bedöms därför finnas i Europa.

Ytterligare en faktor som är positiv för Dometic är den åldrande befolkningen i väst. Trots att ålders­kategorin 35–44 år är den snabbast växande gruppen av nya husbils- eller husvagnsägare i exempelvis USA, så är andelen ägare högre bland dem som är 55 år och äldre.

Framöver väntar sig Aktiespararen att USA fortsätter vara den viktigaste marknaden för Dometic. Kraven på utrustning och komfort är nämligen högre där. Det har lett till både större och tyngre fordon, jämfört med exempelvis Europa.

I stort sett alla huvudprodukter har en marknadspenetration på 80–90 procent i USA, medan den för exempelvis markiser endast är 25–30 procent i Europa. En begränsande faktor i Europa är att B-körkorts­innehavare endast får framföra fordon som väger 3,5 ton.

På det stora hela är Aktiespararen positiv till Dometic. Situationen för konsumenter i USA och Europa är fortsatt gynnsam. I Europa finns det dessutom en återhämtningspotential gällande antalet nyregistrerade husvagnar och husbilar.

Antalet nyregistreringar har sedan finanskrisen legat en bra bit, cirka 20 procent, under det historiska snittet. Under 2015 började bolaget däremot se tecken på en återhämtning.

På grund av ett stort förvärv under 2014 (Atwood) har försäljningstillväxten under 2015 varit hög och väntas uppgå till 28 procent för helåret. Givet detta och att Dometic under 2016 växer med 5 procent kan försäljningen hamna på 11,9 miljarder kro­nor för helåret. Lönsamheten och således rörelse­marginalen väntas samtidigt stiga från 12,5 procent under 2015 till 13,5 procent under 2016.

Detta på grund av ytterligare realiserade kostnads­synergier från förvärvet av Atwood under 2014, samt av pågående åtgärder för att reducera kostnader i EMEA. Rörelseresultatet väntas där­för växa till 1,6 miljarder kronor under 2016.

I samband med noteringen genomfördes dessutom en lånerefinansiering som sänker bolagets räntekostnader markant framöver. Det kommer synas i bolagets kvartalsrapporter från och med det första kvartalet i år. Givet ovanstående beräknas vinsten per aktie kunna landa på omkring 3,98 kronor under 2016.

Det betyder att bolaget idag handlas till en EV/EBIT-multipel om 12 ett p/e-tal om 13 på innevarande års prognos. Tillsammans med en direkt­avkastning kring 3–4 procent för 2016 ser värderingen aptitlig ut.

Kombinerat med Dometics marknadsposition och utsikter blir rekommendationen därför köp. Riktkursen sätts samtidigt till 60 kronor på ett års sikt.  

Källa: Aktiespararen

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.