Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Kopy Goldfields: Kopy Goldfields adderar en ny prospekteringslicens på 88 km2 till guldprospekteringsprojektet Maly Patom

KOPY GOLDFIELDS ADDERAR EN NY PROSPEKTERINGSLICENS PÅ 88 KM2 TILL GULDPROSPEKTERINGSPROJEKTET MALY PATOM

Kopy Goldfields AB (publ) (Kopy Goldfields eller Företaget) har förvärvat en ny prospekteringslicens vid namn Polovinka. Licensen omfattar 88 kvadratkilometer och ligger i Bodaibo-området i Irkutsk-regionen i Ryssland. Den nya licensen gränsar till den redan ägda licensen Gorbylyakh, som ingår i prospekteringsprojektet Maly Patom. Licensen täcker den potentiella utvidgningen av den tidigare identifierade guldanomalin i marken.

Den nya prospekteringslicensen Polovinka ligger cirka 250 km nordost om staden Bodaibo och täcker ett område på 88 km2 (se bilderna 1 och 2 i bilagorna som visar var licensen ligger). Licensen ger rätt till undersökning och guldprospektering i berggrunden i sju år. Licensen utfärdades av de ryska federala myndigheterna och förvärvades enligt "först till kvarn"-principen utan förskottslikvid. Om guld upptäcks inom licensområdet har Kopy Goldfields prioriterad rätt till produktionstillstånd för området. Licensen ägs helt av det ryska dotterbolaget OOO Patom Gold, som är ett helägt dotterbolag till Kopy Goldfields och är ägare till de övriga licenserna som tillsammans utgör prospekteringsprojektet Maly Patom (Norra Territoriet).

Motivering för valet av licensområde
Under den geokemiska undersökningen år 2017 av målområdet Zhelanny inom licensområdet Gorbylyakh (en del av Maly Patom-projektet) identifierades en guldanomali i marken som fick namnet Polovinka och som rekommenderades för uppföljningsprospektering (se pressmeddelandet från den 2 mars 2018 för detaljer). Polovinka-guldanomalin täcker ett område på 1 200 gånger 600 m, med en guldhalt i jordprover upp till 50 mg/ton. Geologiskt är anomalin begränsad till kontaktzonen mellan å ena sidan sandsten och siltsten i Dzhemkukansky-sviten och å andra sidan fylliter i Verkhnehayverginsky-sviten. Den löper i riktning nordväst-sydväst i linje med de geologiska strukturerna. På den geologiska kartan är Verkhnehayverginsky-sviten värdbergart för en kvartsmineralisering med lågt sulfidinnehåll. Den geokemiska guldanomalin sammanfaller med As-anomalin med halter upp till 10-12 g/ton och även med Pb-, Fe- och Ag-anomalier och med lågt innehåll av Ti och Rb. Vi förutser att anomalin återspeglar stratifieringen av hydrotermiska metasomatosbergarter med guldmineralisering av kvartsulfidtyp. Den beskrivna Polovinka-guldanomalin sträcker sig sannolikt utanför licensområdet Gorbylyakh och in i det nya licensområdet som just förvärvats och som också givits namnet Polovinka, med tanke på att den kan vara värdbergart för åtminstone den andra delen av Polovinka-guldanomalin i mark (se kartan i bild 3 som visar platserna för alla de diskuterade anomalierna och licensområdena). På ryska betyder "Polovinka" "en halv".

Historiskt har ingen detaljerad markgeokemisk undersökning genomförts inom Polovinka-licensen. Under 1973 genomfördes dock en geologisk kartläggning i skala 1:50 000. Här identifierades flera punkter av guldmineralisering, med guldkvaliteter upp till 4 g/ton inom målområdet Zhelanny, vilket historiskt täcker delar av licensområdena Gorbylyakh och Polovinka. Sammantaget hade mer än 10 % av de historiska stickproven som samlats in i Polovinka-fastigheten guldhalter över 1 g/ton. Alla tidigare undersökningar var inriktade på fyndigheter i dagen med synliga kvartsådror.

- Förvärvet av Polovinka-fastigheten följer vår strategi att utvidga vår portfölj av prospekteringsprojekt med hög kvalitet. Området för den nya licensen täcker den sannolika utsträckningen av den tidigare identifierade markgeokemiska guldanomalin som ligger inom licensområdet Gorbylyakh och är därmed en naturlig utvidgning av prospekteringsprojektet Maly Patom. Vi tror att Maly Patom-projektet har stor potential som sannolikt kommer att utmynna i flertalet guldgruvor. Polovinka-licensen förvärvades utan auktion eller förskottsbetalning. I och med exploateringen av det närliggande Sukhoy Log-projektet ser vi ökad konkurrens om kvalitativa guldprospekteringslicenser i området och vi är glada att ligga i framkant i det avseendet, säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields AB.

För komplett pressrelease med bilder och kartor, se bifogat dokument.

Stockholm den 25 april 2019

För ytterligare information, kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, ekonomichef, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2019-04-25.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25910

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett svenskt guldprospekteringsbolag som verkar i de ryska regionerna Irkutsk och Amur, två av världens mest guldrika områden. Bolaget innehar för närvarande 14 licenser, grupperade i fyra projekt, som ger rätt att prospektera och producera guld. Kopy Goldfields strategi är att skapa värde genom att identifiera och förvärva potentiella guldprojekt med stor potential, samt prospektera och undersöka dem tills de antingen kan säljas kontant eller vidareutvecklas i samarbete med en partner.

Kopy Goldfields AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel.: +46 8 408 933 50. e-post: info@hagberganeborn.se mailto:info@hagberganeborn.se .

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 103 825 869

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.