Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-09

Kopy Goldfields: Krasny-projektet: Fortsatt utbredning av Vostochnys guldmineralisering i strykningsriktingen

KRASNY-PROJEKTET: FORTSATT UTBREDNING AV VOSTOCHNYS GULDMINERALISERING I STRYKNINGSRIKTINGEN

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har nöjet att presentera nya resultat från provborrningar på Krasny-projektet, vilka bekräftar en fortsatt utbredning av Vostochny- guldmineraliseringen i strykningsriktningen.

Prospekteringsaktiviteterna under mars och april 2018 fokuserades såväl på infyllnadsborrning och borrning i strykningsriktningen på Vostochny-mineraliseringen som på borrning av andra prospekteringsmål inom Krasny-licensens gränser.

På den västra flanken av Vostochny-mineraliseringen borrades borrprofil 142 (borrhål #141725, #141727, #141728) och profil 134 (borrhål #141729, #141759, #141868). Se Bilaga 1 för en karta över prospekteringsaktiviteterna. Guldmineraliseringen kunde bekräftas i båda borrprofilerna (se tvärsnitt i Bilaga 2), vilket innebär att Vostochny strukturen anses förlängd med 480 meter i strykningsriktningen från den tidigare borrprofilen 146. Mineraliseringen kommer närmare ytan i takt med att strukturens veckningsaxel stiger, dock minskar guldhalten och guldmineraliseringen förefaller att dö ut ju längre västerut man kommer.

Borrhål #141702, borrat i borrprofil 154 i centrala delen av Vostochny, korsade den södra utbredningen av den undre guldmineraliseringen vid ett djup av 330 meter. Detta borrhål åskådliggör troligtvis konturen av Vostochny-mineraliseringen mot djupet.

Infyllnadsborrning som gjorts i borrprofil 152 (borrhål #141736, #141737, #141738), profil 170 (borrhål #141863) och profil 182 (borrhål #141787, #141788, #141789, #141790) bekräftar den modell som finns av Vostochny-mineraliseringen och gör den än mer detaljerad.

Borrhål #141472 och #141762 som borrats inom borrprofil 205 avgränsar Vostochny-mineraliseringen österut. De nya borresultaten bekräftar en kontinuitet av Vostochny-mineraliseringen som uppgår till 2 840 meter mellan de mest västerut och de mest österut belägna borrprofilerna.

Vostochnys guldmineralisering liknar Krasny och betraktas för närvarande som en satellitfyndighet till Krasny, vilket innebär att de skulle kunna utvecklas tillsammans, dela samma infrastruktur och ha en central processanläggning.

Under april och maj utökades prospekteringsaktiviteterna till att även inkludera den nyligen förvärvade Batyi-licensen, vilken angränsar Krasny-licensens västra sida. Inom Batyi-licensen kommer prospekteringen att inriktas mot att finna geologiska strukturer som utgör förlängningar av Krasny- och Vostochny mineraliseringana i strykningsriktningen (se Bilaga 3). Analysresultaten har ännu ej erhållits.

Vi kommer att fortsätta med att ge ut regelbundna operationella uppdateringar.

Stockholm den 9 maj 2018

För ytterligare information, kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, ekonomichef, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2018-05-09 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23112

Om Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag som verkar i ett av världens mest guldrika områden: Lena Goldfields i Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till tolv berggrundslicenser och en alluviallicens för både prospektering och produktion som täcker 2 049 km2, av vilka Krasny-licenserna (två berggrundslicenser och en alluvial) ägs till 49 % bolaget. Målet för Kopy Goldfields verksamhet är att i närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner inom ramen för ett joint venture.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46-8-408 933 50.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.