Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-12

Kopy Goldfields: Krasny-projektet: Resultat visar en signifikant ökning av guldmineraliseringen

KRASNY-PROJEKTET: RESULTAT VISAR EN SIGNIFIKANT ÖKNING AV GULDMINERALISERINGEN

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") är glada att kunna tillkännage nya borresultat, vilka bekräftar en 160 meters förlängning av Krasny-mineraliseringen samt en 620 meters förlängning av Vostochny-mineraliseringen västerut i strykningsriktningen. Resultaten lämnar båda mineraliseringarna öppna i strykningsriktningen och utgör bevis för en viktig utbredning av guldmineraliseringarna västerut, vilket bidrar till att potentialen för ytterligare mineraltillgångar ökar.

Under november och december 2017 fokuserades prospekteringsverksamheten vid Krasny-projektet på att öka mineraltillgångarna genom att utföra s.k. "steg-för-steg" borrning (eng: "step-off drilling") längs strykningsriktningen på både Krasny- och Vostochny-mineraliseringarna.

På Krasny-fyndigheten avslutades nyligen borrhål i borrprofilerna 8, 12, 16, 19, 22, 28, 34, 36 och 38, samtliga belägna i den västliga delen av strykningen. De borrhål som borrades i borrprofil 16-38 borrades för att tydliggöra den undre mineraliseringens position, vilken kartlades initialt år 2012. Enligt analysresultaten för borrhål #141867 (profil 16), #141871 (profil 19), #141869 (profil 22), #141765 (profil 28), #141766 (profil 34) och #141886 (profil 38) korsades en solid guldmineralisering vilken visade parametrar som guldhalt, tjocklek och djup som skulle kunna vara kommersiella. För att kunna förstå om mineraliseringen är brytbar under rådande marknadsförutsättningar kommer dock en modell över mineraltillgångar och en ekonomisk analys att göras under första kvartalet 2018.

Efter att ha bekräftat guldmineraliseringen i borrprofil 16, vilket pressmeddelades i oktober 2017, har vidare borrning skett i borrprofil 8 och 12 med målsättning att öka mineraltillgångarna i den västliga riktningen av strykningsutbredningen. Borrhål #141870, borrat i profil 12, bekräftade en 160 meters förlängning av den undre mineraliseringen västerut från profil 16. Resultaten visar också att den undre mineraliseringen kommer närmare ytan. Borrhål #141488, borrat i profil 8, genomgår fortfarande analys och resultaten väntas inom kort. Se Bilaga 1 och 2 för vidare detaljer.

I den östliga utbredningen har borrhål nyligen slutförts i borrprofil 63 och 67. I borrhål #141873, borrat i profil 63, kunde den undre mineraliseringens utbredning mot djupet norrut avgränsas. Borrhål #141898, borrat i borrprofil 67, vilket utgör den mest österut belägna delen av Krasny, korsade guldmineraliseringen vid 400 meters djup och förlänger därmed mineraliseringen med 160 meter österut. Den modell som upprättats med hjälp av resultaten indikerar dessutom att mineraliseringen fortsätter ytterligare österut. På grund av ökningen av djupet så kommer dock en ekonomisk analys att vara nödvändig för att förstå om mineraliseringen är brytbar under rådande marknadsförutsättningar.

Vid Vostochny-mineraliseringen har borrning genomförts utmed strykningen för att förstå omfattningen av mineraliseringen och för att öka mineraltillgångarna. På den västra sidan har nyligen ett flertal borrhål slutförts i borrprofil 154 (borrhål #141851, #141879), 158 (borrhål #141855, #141854) och 162 (borrhål #141852). Samtliga borrhål korsade guldmineraliseringen, vilket innebär en förlängning av mineraliseringen med 620 meter västerut från tidigare bekräftad genomskärning. Analysresultat från borrprofil 150, som borrades i slutet av december 2017 och som ligger ytterligare 160 meter västerut från borrprofil 154, förväntas under januari 2018. Se Bilaga 3 och 4 för vidare detaljer. Resultaten indikerar tydligt potentialen för en signifikant ökning av mineraltillgångarna vid Vostochny-mineraliseringen.

På den östra sidan av Vostochny-strykningen, har borrning gjorts i borrprofil 201 (borrhål #141893) och profil 205 (borrhål #141853). Guldmineraliseringen bekräftades i borrprofil 205, men likt Krasny-fyndigheten dippar guldmineraliseringen, som fortfarande är öppen österut, mot djupet och en ekonomisk analys är nödvändig för att förstå om mineraliseringen är brytbar under rådande marknadsförutsättningar.

Som rapporterats i slutet av december 2017 har all borrning inom ramen för 2017 års prospekteringsprogram nu slutförts. Resultaten ovan och från de borrhål som ännu ej rapporterats kommer nu att sammanfattas och analyseras. En ny intern mineraltillgångsuppskattning kommer att göras under första kvartalet 2018 tillsammans med en produktionsmodell som kommer att täcka både Krasny- och Vostochny mineraliseringarna.

För komplett pressrelease med bilder och kartor, se bifogat dokument.

Stockholm, 12 januari 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2018-01-12 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22001

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till tolv berggrundslicenser och en alluvial licens för både prospektering och produktion som täcker 2 049 kvadratkilometer, av vilka Krasny-licenserna (två berggrund och en alluvial) ägs till 49 %. Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att inom närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner under ett joint venture.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46-8-684 05 800.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.