Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-04

Kopy Goldfields: Krasny-projektet: Uppdatering av mineraltillgångar visar 32% ökning till 1,832 Moz guldresurser enligt JORC

KRASNY-PROJEKTET: UPPDATERING AV MINERALTILLGÅNGAR VISAR 32% ÖKNING TILL 1,832 MOZ GULDRESURSER ENLIGT JORC

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har glädjen att rapportera en signifikant ökning av mineraltillgångar för Krasny-licensen. Mineraltillgångarna rapporteras enligt JORC-koden (2012). Avseende Krasny visar mineraltillgångsberäkningen Antagna och Indikerade mineraltillgångar om totalt 1 492 koz guld, inklusive 257 koz Sannolika guldreserver. Vostochny visar totala Antagna mineraltillgångar om 338 koz. Den uppdaterade beräkningen baseras på prospekteringsresultat per den 18 februari 2018 och har utförts av Micon International Co Limited ("Micon").

Denna beräkning av mineraltillgångarna är baserad på en blockmodell skapad av Evgeny Kondratiev, M.Sc., MAusIMM (CP), senior explorataion geologist vid Micon. Michael Khoudine, M.Sc, senior mining engineer vid Micon, har genererat en dagbrottsoptimering som använts för att skissera mineraltillgångarna. Denna mineraltillgångsberäkning har tagits fram av Micon i enlighet med JORC-koden för rapportering av mineraltillgångar (se tabell 1 och 2 nedan för detaljer).

"Vi är väldigt nöjda med dessa resultat. För tredje året i rad visar Krasny-projektet en signifikant ökning av brytbara guldtillgångar. Jämfört med den förra mineraltillgångsuppskattningen ser vi en ökning av de totala mineraltillgångarna, framförallt från Vostochny mineraliseringen, men också en ökning av guldhalten i Krasny-fyndigheten. Dessutom har ett guldpris på 1 250 USD/oz använts för denna estimering, jämfört med 1 440 USD/oz som användes förra året, vilket innebär en mer robust uppskattning. Det är också viktigt att förstå att Krasny-projektet har signifikanta guldresurser in situ, dvs orörda i marken, vilka inte är lönsamma att producera under rådande marknadsvillkor och därför rapporteras de inte inom mineraltillgångsberäkningen. Dessa extra guldresurser utgör däremot en väldigt fördelaktig kudde för projektet och kan bli utvunna i framtiden, bortom den nuvarande uppskattade LOM ("Life of Mine"). Vi är stolta att se att Krasny-projektet har växt från 300 koz som rapporterades inom den ryska reservrapporten år 2015 till nuvarande 1,8 Moz. Detta innebär dock en väldigt annorlunda ansats för vidareutvecklingen än vad som planerades initialt. Vi diskuterar för närvarande de kommande utvecklingsstegen för Krasny med vår partner GV Gold." säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields AB.

Tabell 1. Malmreservsberäkning för Krasny-guldfyndigheten, Irkutsk Regionen, Ryssland, Micon International, den 18 februari 2018*
+--------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| JORC reserver | Malmtyp | Malm (kt) | Guldhalt (g/t) | Guld (kg) | Guld (koz) |
+--------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| Krasny Sannolika | Oxiderad | 3 031 | 1,06 | 3 203 | 103 |
+--------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| Krasny Sannolika | Övergångs | 2 536 | 1,02 | 2 598 | 84 |
+--------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| Krasny Sannolika | Urberg | 1 775 | 1,24 | 2 198 | 71 |
+--------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| Krasny Sannolika | | 7 342 | 1,09 | 7 999 | 257 |
+--------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+

*Kommentarer:
Ovan nämnda reserver är beräknade inom ramen för ett ekonomiskt utvinningsbart dagbrott med cut-off överstigande 0,4 g/t guld;
Dagbrottsoptimering baseras på ett antaget guldpris om 1 250 USD/oz, metallurgisk utvinningsgrad om 77,5% för oxiderad malm, 87,8% för övergångsmalm och 88,5% för urberg. Vinkeln på dagbrottssluttningar är mellan 40 och 52. Använda kostnadsparametrar är 1,38 USD/ton för brytning av överblivet berg, 1,82 USD/ton för brytning av malm, 6,95 USD/ton för processkostnader och G&A kostnader om 5,54 USD/ton vid en fast växelkurs om 60 Rub/USD.
Förluster i brytningen 5% och malmutspädning 10%
Mineraltillgångstonnage och innehållen metall har avrundats för att återspegla korrektheten i beräkningen och siffror kan ej summera på grund av avrundningar

Tabell 2. Mineraltillgångsberäkning för Krasny-guldfyndigheten (inklusive malmreserver), Irkutsk Regionen, Ryssland, Micon International, den 18 februari 2018**
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| Kategori | Malmtyp | Malm (kt) | Guldhalt (g/t) | Guld (kg) | Guld (koz) |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| Krasny | | | | | |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| Indikerade | Oxiderad | 2 871 | 1.17 | 3 372 | 108 |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| | Övergångs | 2 424 | 1.14 | 2 770 | 89 |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| | Urberg | 2 244 | 1.29 | 2 904 | 93 |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| Totalt indikerade | | 7 539 | 1.20 | 9 045 | 291 |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| | | | | | |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| Antagna | Oxiderad | 582 | 0.95 | 555 | 18 |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| | Övergångs | 732 | 1.62 | 1 185 | 38 |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| | Urberg | 17 201 | 2.07 | 35 631 | 1 146 |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| Totalt antagna | | 18 515 | 2.02 | 37 371 | 1 202 |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| | | | | | |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| Vostochny | | | | | |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| Antagna | | 6 689 | 1.57 | 10 537 | 339 |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| | | | | | |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+
| Summa | | 32 743 | | 56 953 | 1 832 |
+---------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+--------------+

**Kommentarer:
Mineraltillgångar är inte malmreserver och har inte bevisade ekonomiska förutsättningar för utvinning. Det finns inga garantier för att alla eller delar av mineraltillgångarna kan konverteras till malmreserver;
Ovan nämnda tillgångar är beräknade inom ramen för ett potentiellt ekonomiskt utvinningsbart dagbrott med cut-off överstigande 0,4 g/t guld;
Dagbrottsoptimering baseras på ett antaget guldpris om 1 250 USD/oz, metallurgisk utvinningsgrad om 77,5% för oxiderad malm, 87,8% för övergångsmalm och 88,5% för urberg. Vinkeln på dagbrottssluttningar är mellan 40 och 52. Använda kostnadsparametrar är 1,38 USD/ton för brytning av överblivet berg, 1,82 USD/ton för brytning av malm, 6,95 USD/ton för processkostnader och G&A kostnader om 5,54 USD/ton.
Mineraltillgångstonnage och innehållen metall har avrundats för att återspegla korrektheten i beräkningen och siffror kan ej summera på grund av avrundningar.
Mineraltillgångar rapporterade i Tabell 2 inkluderar Malmreserverna från Tabell 1.

"Kvaliteten på prospekteringsarbetet för Krasny-projektet följer generellt sett både de ryska- och JORC-rekommendationerna för QA/QC. I detta steg rapporterade vi inga mineraltillgångar från tillgångskategorin Kända mineraltillgångar eftersom vi vanligtvis inte rapporterar Kända mineraltillgångar i prospekteringsstadiet. Denna kategori kräver en hög grad av tillförlitlighet och förståelse av de geologiska egenskaperna och karaktäristika i fyndigheten. Guldmineraliseringar (inklusive Krasny) har som en tumregel en oregelbunden distribution av guldhalter och varierande tjocklek på malmkropparna, vilket gör att man inte kan tolka geologins- och guldhaltens kontinuitet i de mineraliserade zonerna med en hög grad av tillförlitlighet. I denna studie rapporterade vi en andel av de Indikerade mineraltillgångarna inom ramen för ovanjordsgruvan som Sannolika malmreserver. En förlönsamhetsstudie har genomförts och ny information om mineralprocessparametrar samt geotekniska- och hydrogeologiska egenskaper har inhämtats. Under framtida prospekteringsprogram bör Krasny-medarbetarna lägga särskild vikt vid QA/QC-förfarandet då det är en väldigt viktig del av resurs- och reservuppskattningen. Sammantaget har vi en positiv bild av utvecklingen av Krasny-projektet och vi bedömer att projektet i slutändan kommer att motivera ett beslut att tas i produktion", säger Evgeny Kondratiev, senior exploration geologist från Micon [Bolagets översättning]

Som en uppföljning till detta pressmeddelande kommer Micon under juni månad att ta fram en detaljerad teknisk beskrivning (Technical Memorandum) av mineraltillgångarna i enlighet med JORC-koden, vilken kommer att publiceras på Bolagets hemsida.

Denna mineraltillgångsberäkning är en uppdatering av de tidigare mineraltillgångsberäkningarna för Krasny-guldfyndigheten som publicerades den 26 mars 2013, den 26 maj 2016, 31 juli 2017 och 12 september 2017.

Denna mineraltillgångsberäkning i enlighet med JORC-koden (2012) har beställts och finansierats av endast Kopy Goldfields AB. Beräkningen har utförts baserad på information om Krasny-projektet som Kopy Goldfields AB har tillhandahåll...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.