Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-06

Kopy Goldfields: Krasny-projektet: Upptäckten av Vostochnys undre mineralisering är det stora resultatet av 2017 års pros...

KRASNY-PROJEKTET: UPPTÄCKTEN AV VOSTOCHNYS UNDRE MINERALISERING ÄR DET STORA RESULTATET AV 2017 ÅRS PROSPEKTERING

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har nöjet att presentera nya resultat från provborrningar, vilka bekräftar upptäckten av en undre mineralisering inom Vostochny. På samma sätt som Krasnys undre mineralisering, är Vostochnys undre mineralisering tjockare än den övre. Dessutom kommer Vostochnys undre mineralisering närmare ytan och kan eventuellt gå i dagen på den västra förlängningen i strykningsriktningen.

Sedan slutet av december 2017, som en följd av upptäckten av Vostochnys undre mineralisering, har prospekteringsverksamheten vid Krasny-projektet fokuserats på "steg-för-steg" borrning (eng: "step-off drilling") på den västra förlängningen i strykningsriktningen av Vostochny-mineraliseringen. Vi har tidigare rapporterat om en potentiell upptäckt av en "ny guldmineraliserad struktur, potentiellt likvärdig den undre strukturen av Krasny" (se profil 154 och 158 i bilaga 4 till pressmeddelande nr 1 den 12 januari 2018). Med de nya borresultaten har vi nu bekräftat att Vostochny har en undre mineralisering, som kännetecknas av större tjocklek jämfört med den övre (se geologiska tvärsnitt i bilaga 2). Den undre mineraliseringen har bekräftats genom borrning i profilerna 146, 150, 154 och 158. Baserat på befintliga data kan den undre mineraliseringen gå i dagen västerut från borrprofil 133 i Vostochny. Vi ser upptäckten av Vostochnys undre mineralisering som det viktigaste prospekteringsresultatet under 2017. Den kommer att öka Vostochnys guldresurser avsevärt och påverka brytningspotentialen för det totala Krasny-projektet positivt.

Vostochny-mineraliseringen ligger 4 km nordost om Krasny-fyndigheten, men fortfarande inom Krasny-licensområdet. Mineraliseringen upptäcktes 2012, då de första chipproven samlades in från ett historiskt dike i borrprofil 180. Under 2013 samlades ytterligare kanalprover från dike nr 143521 längs borrprofil 180. Under 2014 tecknades ett joint venture mellan Kopy Goldfields och GV Gold och alla prospekteringsaktiviteter under 2014 och 2015 fokuserade på avgränsningen av Krasny-fyndigheten. Därmed frigjordes Vostochny-målområdet för potentiell framtida prospektering. I 2016 återupptogs prospekteringsaktiviteterna med avseende på Vostochny-mineraliseringen med borrning av 2 020 meter kärnhål och upptagning av 1 693 meter prospekteringsdiken. Vostochny-mineraliseringen bekräftades för 600 meter i strykningsriktningen, till ett djup av 135 meter, men endast den övre mineraliseringen identifierades. Utgående från dessa prospekteringsdata från 2016 utgavs en första JORC-uppskattning för Vostochny av Micon International i september 2017. Den visade 63 koz av antagna resurser @ 1,762 g/ton. Under 2017 borrades ytterligare 36 borrhål på totalt 5 475 meter och 2 033 meter diken grävdes, vilket resulterade i upptäckten av Vostochnys undre mineralisering.

De nya borrningsresultaten bekräftar Vostochnys förlängning i strykningsriktningen på totalt 2 360 meter mellan borrprofilerna, men det lämnar fortfarande Vostochny-mineraliseringarna öppna längs strykningen.

Vostochnys guldmineralisering liknar Krasny och betraktas för närvarande som en satellitfyndighet till Krasny, vilket innebär att de skulle kunna utvecklas tillsammans, dela samma infrastruktur och ha en central process sanläggning.

Alla prospekteringsdata från 2017 har tagits emot. För närvarande sammanställs och granskas resultaten. En ny intern resurs- och produktionsmodell kommer att förberedas under första kvartalet 2018. Den ska täcka både Krasny- och Vostochny-mineraliseringarna.

Stockholm den 6 mars 2018

För ytterligare information, kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, ekonomichef, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2018-03-06 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22456

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekterings- och produktionsbolag som verkar i ett av världens mest guldrika områden: Lena Goldfields i Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till tolv berggrundslicenser och en alluviallicens för både prospektering och produktion som täcker 1 963 km2, av vilka Krasny-licenserna (två berggrundslicenser och en alluvial) ägs till 49 % bolaget. Målet för Kopy Goldfields verksamhet är att i närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner inom ramen för ett joint venture.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46-8-408 933 50.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.