Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-10

Kopy Goldfields lanserar den moderniserade Yubileyniy-anläggningen och justerar produktionsguidning för 2021

Moderniseringen och utbyggnaden av Kopy Goldfields Yubileyniy-anläggning har nu slutförts, vilket nästan dubblerar anläggningens kapacitet från 130 till 250 kiloton malm per år. Den utökade kapaciteten innebär att guldproduktionen från Yubileyniy kommer att öka från slutet av fjärde kvartalet 2021 och förväntas nå fullt utnyttjande under 2022. Uppgraderingen av Yubileyniyanläggningen är ett av flera utvecklingsprojekt inom ramen för Kopy Goldfields långsiktiga investeringsplan med målsättning att organiskt fördubbla guldproduktionen till över 100 koz år 2025.

Pandemirestriktioner har förlängt driftsättningen och uppstarten av de nya anläggningarna. Bolaget bedömer nu att produktionen av guldekvivalenter under 2021 kommer att uppgå till omkring 52 koz, jämfört med den tidigare produktionsguidningen för 2021 om 56-59 koz som baserades på att kapacitetsökningen skulle bidra väsentligt till guldproduktionen under det fjärde kvartalet 2021.

”Jag är mycket glad över att kunna meddela att vi nu nått denna milstolpe med detta stora utvecklingsprojekt, som är ett led i vår långsiktiga investeringsplan för att dubblera guldproduktionen till 2025. Vi lyckades slutföra allt konstruktionsarbete utan några större förseningar. Till följd av den utökade testperioden och uppenbara begränsningar till följd av pandemin, kommer dock endast en marginell volym produceras från de nya anläggningarna under det fjärde kvartalet. Moderniseringen av Yubileyniy-anläggningen stödjer våra tillväxtplaner och vår resa mot tillväxt fortsätter,” säger Mikhail Damrin, VD Kopy Goldfields.

All utrustning är installerad och har kopplats upp i produktionsflödet. Den nya utrustningen har levererats av bland andra Metso, RIVS, Ridtec och Kemix. Moderniseringen av Yubileyniy-anläggningen påbörjades i mitten av 2020 och omfattar samtliga led i bearbetningskedjan. Kapacitetsuppgraderingen har skett parallellt med den normala gruvverksamheten och kommer följas av en ytterligare utbyggnad till 400 kiloton per år.

Yubileyniy-anläggningen är belägen i Khabarovskregionen i ryska Fjärran Östern och anrikar malm från den närliggande underjordsgruvan Krasivoye och flotations- och gravitationskoncentrat från Perevalnoegruvan. Anläggningen kommer i framtiden även att kunna bearbeta malm från guldfyndigheten Ulan och andra närliggande guldprojekt. Kopy Goldfields anrikar malm vid bolagets två anläggningar i Yubileyniy och Perevalnoe genom krossning och malning, gravitations – och flotationskoncentrering, CIP-lakning, elektrowinning och smältning.

För mer information, vänligen kontakta:


Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Om Kopy Goldfields AB


Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, ”best industry practice” samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm under ticker-kod ”KOPY”. Nordic Certified Advisers är Bolagets Certified Adviser (tel: +46 707 94 90 73, e-post: info@certifiedadviser.se).

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-10 12:55 CET.

Bifogade filer


Kopy Goldfields lanserar den moderniserade Yubileyniy-anläggningen och justerar produktionsguidning för 2021

Författare MFN