Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-02

Kopy Goldfields: Projektet Norra Territoriet: Resultaten från prospekteringsprogrammet 2017 är positiva och uppvisar 3 gul...

PROJEKTET NORRA TERRITORIET: RESULTATEN FRÅN PROSPEKTERINGSPROGRAMMET 2017 ÄR POSITIVA OCH UPPVISAR 3 GULDANOMALIER FÖR VIDARE PROSPEKTERING

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Företaget") har nöjet att presentera resultaten från 2017 års prospekteringsprogram inom projektet Norra Territoriet. Tre guldanomalier har identifierats och rekommenderats för ytterligare kärnborrning och provtagning genom dikning. Resultaten följer förväntan och bekräftar en stark prospekteringspotential.

Prospekteringsprogram 2017
Prospekteringsprogrammet 2017 omfattade sju av de 21 målområden som identifierades under 2016 års sedimentundersökning i vattendrag. Dessa sju målområden täcker ett område på 122 km2 (se Bild 4 i Bilagor som visar var alla sju områdena är belägna). En detaljerad geokemisk undersökning med ett raster på 200 * 50 meter, tillsammans med geologisk kartläggning, gjordes av hela området och 12 896 markprover samlades in och analyserades med avseende på 32 kemiska element plus guld. Resultaten bekräftar våra förväntningar om att Norra Territoriet är ett område med stor prospekteringspotential. I linje med vårt mål kunde vi ytterligare koncentrera prospekteringsområdet och identifiera tre områden med geokemiska anomalier med en total yta på 10,2 km2 som är klara för borrning och dikning.

Inom målområdet Alemakitsky (se Bild 4 i Bilagor) identifierades två områden med geokemiska anomalier, vilka rekommenderas för mera detaljerad prospektering baserat på guld och pathfinder- element: Mezhdurechnaya och Sekuschaya (se Bild 5). Det första området, Mezhdurechnaya (3,6 km2) sträcker sig 1 200 meter från öst till väst, och korsar en vattendelare mellan floderna Bolshoy Alemakit och Maly Alemakit. Geologiskt ligger området på gränsen mellan terrigena bergarter i Dzhemkukansky- sviten och kolhaltiga bergarter i Mariynskaya-sviten. Guldhalten i jordproverna uppgår till 50 mg/ton. Guldanomalin sammanfaller med en större As-anomali (600 meter gånger 1 500 meter) med halter upp till 10 g/ton och med geokemiska anomalier av Fe, Co, Cr och Br och låga anomalier av Rb och Ti. Vi tror att en sådan uppsättning av pathfinder-element plus formen hos anomalin, i kombination med dess geologiska position, återspeglar det faktum att denna anomali härstammar från en metasomatisk guldmineralisering vid kontakten mellan kolhaltiga och terrigena bergarter, vilka i allmänhet fungerar som effektiva geokemiska barriärer för guldbärande vätskor och som gynnar förekomsten av guldmineraliseringar.

Det andra området med guldanomalier är Sekuschaya (1,8 km2) i floden Bolshoy Alemakit och det korsar värdbergarten. Området sträcker sig 1 000-1 200 meter och uppvisar en guldhalt i jordprover på upp till 150 mg/ton. Vi tror att denna anomali är begränsad till en tjock tektonisk N-S-zon som sträcker sig 3,5 km längs floden Bolshoy Alemakit genom det totala målområdet. Förkastningszonen är associerad med geokemiska anomalier av As, Zn, Pb, Ni, Cu, Fe, Ti, Rb, Cr, Ag och B. Att döma av de många olika elementen har förkastningen under ganska lång tid fungerat som kanal för hydrotermisk vätskecirkulation, vilket skulle kunna utgöra en källa till en åderliknande typ av guldmineralisering.

Inom målområdet Zhelanny (licensområdet Gorbylyakh) identifierades ett annat område med guld- anomalier, vilket rekommenderas för uppföljande prospektering: Polovinka (4,8 km2). Anomalin täcker ett område på 1 200 gånger 600 m, med en guldhalt i jordprover upp till 50 mg/ton. Anomalin är begränsad till kontaktzonen mellan å ena sidan sandsten och siltsten i Dzhemkukansky-sviten och å andra sidan fylliter i Verkhnehayverginsky-sviten. Den löper i riktning nordväst-sydväst i linje med de geologiska strukturerna. På den geologiska kartan är Verkhnehayverginsky-sviten värdbergart för en kvartsmineralisering med lågt sulfidinnehåll. Den geokemiska guldanomalin sammanfaller med As- anomalin med halter upp till 10-12 g/ton och även med Pb-, Fe- och Ag-anomalier med lågt innehåll av Ti och Rb. Vi förväntar oss att anomalin återspeglar stratifieringen av hydrotermiska metasomatosbergarter med guldmineralisering av kvartsulfidtyp.

Alla tre anomalierna motsvarar våra prospekteringsparametrar och förväntningar på guldfynd (se Bakgrund i Bilagor). De är nu redo för borrning och dikning. Utöver dessa målområden för borrning och dikning återstår fortfarande 14 målområden från 2016 för detaljerad geokemisk undersökning, liknande den prospektering som utfördes 2017.

"Vi är nöjda med resultatet av prospekteringssäsongen i Norra Territoriet. De resultat som hittills har framkommit uppfyller våra förväntningar och bekräftar vår prospekteringsmetod. Vi har granskat våra resultat tillsammans med flera externa lokala prospekteringsexperter som har stor erfarenhet från regionen. Alla är övertygade om att våra guldanomalier inom Norra Territoriet motsvarar de kända guldfyndigheterna i området och mycket väl kan hysa en ny guldfyndighet. Baserat på dessa resultat ser vi stor prospekteringspotential i projektet Norra Territoriet. Vi har nu tre målområden redo för borrning och dikning och ytterligare 14 målområden där en detaljerad geokemisk undersökning ska genomföras. Prospektering är vår kärnkompetens och ryggraden i vår affärsstrategi. Vi hoppas att projektet Norra Territoriet kommer att bli en ännu större prospekteringsframgång än den vi hade med Krasny. Guldtillgångarna utarmas både i Ryssland och i övriga världen. Med vårt projekt Norra Territoriet strävar vi efter att dra fördel av den växande efterfrågan på prospekteringsområden av hög kvalitet", säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.

Bilaga finns i medföljande dokument.

Stockholm den 2 mars 2018

För ytterligare information, kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, ekonomichef, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2018-03-02 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22437

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekterings- och produktionsbolag som verkar i ett av världens mest guldrika områden: Lena Goldfields i Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till tolv berggrundslicenser och en alluviallicens för både prospektering och produktion som täcker 1 963 km2, av vilka Krasny-licenserna (två berggrundslicenser och en alluvial) ägs till 49 %. Målet för Kopy Goldfields verksamhet är att i närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner inom ramen för ett joint venture.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46-8-408 933 50.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.