Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-14

Kopy Goldfields: Slutligt resultat från Kopy Goldfields nyemission visar 111,2% teckning

SLUTLIGT RESULTAT FRÅN KOPY GOLDFIELDS NYEMISSION VISAR 111,2% TECKNING

Slutligt resultat från nyemissionen i Kopy Goldfields AB (publ) (Kopy Goldfields eller Bolaget) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare visar att emissionen har tecknats till 111,2%, varav 90,5% med stöd av företrädesrätt.

Sammanlagt har anmälan om teckning av 26 650 130 aktier inkommit, varav 21 683 772 aktier, motsvarande 90,5 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av företrädesrätt. Vidare har anmälan om teckning utan stöd av företrädesrätt inkommit till ett antal av 4 966 358 aktier, motsvarande 20,7 procent av antalet erbjudna aktier, vilket innebär en överteckning om 11,2 procent.

Företrädesemissionen är därigenom fulltecknad och emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk. Antalet aktier i Bolaget kommer genom emissionen att öka med 23 959 815, från 79 866 054 till 103 825 869 aktier och Bolaget tillförs cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tilldelning av 2 276 043 nya aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt har skett till dem som tecknat med subsidiär företrädesrätt, i enlighet med i informationsmemorandumet beskrivna tilldelningskriterier. Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, den 19 november 2018. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning av aktier.

I enlighet med styrelsens beslut av den 9 oktober 2018, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 29 maj 2018, om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare har Kopy Goldfields genomfört nyemissionen. Teckningskursen för de nya aktierna var 1,05 SEK per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 22 oktober 2018 till och med den 7 november 2018.

Betalda Tecknade Aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North fram till dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att omvandlas till nya aktier. Aktier som tecknats med företrädesrätt (BTA1) beräknas bli omvandlade omkring vecka 48. Det nya aktiekapitalet kommer att öka med 9 110 032 kronor till 39 476 805 kronor (avrundat till närmsta heltal).

Finansiell rådgivare och Emissionsinstitut
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Stockholm, 14 november 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com mailto:mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com mailto:tim.carlsson@kopygoldfields.com
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, +46 708 78 48 70, otto.rydbeck@stockholmcorp.se mailto:otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november kl. 8.45 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2018-11-14.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24556

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett svenskt guldprospekteringsbolag verksamt i Irkutsk- och Amur-regionerna i Ryssland. vilka är två av världens främsta guldmineralområden. Bolaget innehar för närvarande 14 licenser, uppdelade i tre projekt, som ger rätt till prospektering och utvinning av guld. Bolagets strategi bygger på att skapa värde genom att identifiera och förvärva guldprojekt med hög potential, samt prospektera och utforska dessa tills de är i ett stadium där de antingen kan säljas eller utvecklas vidare med en samarbetspartner.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46 8 408 933 50.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054 (103 825 869 efter registrering av avslutad nyemission)

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se http://www.stockholmcorp.se

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kopy Goldfields AB (publ).

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.