Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-15

Kungsleden AB: Delårsrapport januari - juni 2022

Kungsleden AB:s delårsrapport för perioden januari till juni 2022 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Kungsleden AB:s (publ) obligations- och låneavtal.

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enlig lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2022 kl 06.55 CET.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Andersson, Vd Kungsleden, +46 768 55 67 02, jens.andersson@castellum.se

Författare Cision