Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Kungsleden AB: Kungsleden offentliggör uppdaterat grundprospekt för Medium Term Note - program

Kungsleden AB (publ.) ("Kungsleden") har beslutat att utöka ramen på
sitt MTN- program för obligationsupplåning från 8 miljarder kronor
till 12 miljarder kronor eller motsvarande i euro eller norska kronor
och offentliggör idag ett uppdaterat prospekt.

"Kungsleden har sedan MTN-programmet lanserades 2017 framgångsrikt
ökat sin upplåning i kapitalmarknaden genom emissioner av icke
säkerställda obligationslån. Syftet med att utöka ramen på programmet
är att även framgent kunna dra nytta av det goda placerarintresset
från kreditinvesterare, inte minst när det gäller gröna obligationer,
och att därmed fortsätta diversifiera vår upplåning", säger
Kungsledens VD Biljana Pehrsson.

Grundprospektet har idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och Rådets
förordning (EU) 2017/1129. Det nya grundprospektet daterat 25 maj
2020 ersätter tidigare grundprospekt daterat 29 maj 2019.

Det uppdaterade grundprospektet kommer hållas tillgängligt via
Finansinspektionens webbplats www.fi.se och på Kungsledens webbplats
www.kungsleden.se

För mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 |
biljana.pehrsson@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO Kungsleden | 08-503 052 27|
Ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för
människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara
platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande
arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på
kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31
december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört
värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm
Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-offentliggor-uppda...
https://mb.cision.com/Main/293/3118667/1252895.pdf

Författare Cision News