Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-22

KUNGSLEDEN: FÖRVALTNINGSRESULTAT 318 MLN KR 1 KV (EST 304)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Kungsledens förvaltningsresultatet uppgick till 318 miljoner i det första kvartalet 2021.

Analytikerna i Infronts sammanställning av åtta estimat hade väntat sig 304 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 432 miljoner kronor mot väntade 424 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 643 miljoner kronor, här var 645 miljoner kronor väntat. Av intäkterna stod hyresintäkter för 633 miljoner kronor jämfört med 632 motsvarande kvartal föregående år.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 932 miljoner (243).

Efter skatt blev resultatet 1.109 miljoner kronor (338), motsvarande ett resultat per aktie om 5:13 kronor (1:55).
Författare Direkt-SE