Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-19

KUNGSLEDEN: GODA UTSIKTER FRAMÖVER ENLIGT VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stark tillväxt i Sverige skapar god efterfrågan på kommersiella fastigheter på Kungsledens huvudmarknader och i kombination med en fortsatt rekordstark transaktionsmarknad ser bolagets vd Biljana Pehrsson goda utsikter framåt.

"Återhämtningen i Sverige är stark. Prognosmakare har efter sommaren reviderat upp tillväxtprognoserna för i år till en tillväxt om 4,6 procent och för 2022 en tillväxt om 3,6 procent. Vi ser en hög aktivitet i hyresmarknaden och har en bra pipeline för nyuthyrningar och framtida projekt", skriver vd Biljana Pehrsson i rapporten för det tredje kvartalet.

Niomånadersperioden fram till den sista september ökade hyresintäkterna med 44 miljoner kronor. Ökningen förklaras av fortsatt stark nettouthyrning, omförhandling samt indexering, skriver bolaget i rapporten.

Vidare skriver Biljana Pehrsson att arbetet med att omförhandla befintliga hyresavtal fortsätter att gå bra där 73 avtal med ett sammanlagt hyresvärde om 190 miljoner kronor så här långt under året har omförhandlats med en genomsnittlig hyreshöjning på 8 procent.

Bolaget ser inte någon avmattning på kontorsmarknaden som tillsamman med lager-, industri- och logistikfastigheter sett en fortsatt stark efterfrågan. Detta har gett stora värdeförändringar.

"Transaktionsmarknaden är mycket stark med rekordhög efterfrågan på kontor, lager, industri och logistik till historiskt låga avkastningskrav. Detta ihop med högre hyror och driftnetton i vår fastighetsportfölj bidrar till en positiv värdeökning om 1.693 miljoner kronor", skriver vd:n.
Författare Direkt-SE