Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

L E Lundbergföretagen AB (publ): Bokslutskommuniké 2019

· Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2019
till 96,3 mdkr (388 kronor per aktie) jämfört med 71,4 mdkr (288
kronor per aktie) den 31 december 2018. Den 18 februari 2020 var
motsvarande värde 102,6 mdkr (414 kronor per aktie).

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 21 655 mnkr (20 219).
· Det redovisade värdet på Holmens skogstillgångar per den 31
december 2019 ökade med 22 134 mnkr till 41 345 mnkr till följd av
att tillgångarna redovisas beräknat utifrån transaktionspriser. Av
ökningen redovisas 9 079 mnkr i rörelseresultatet och 13 055 mnkr i
övrigt totalresultat.

· Resultat efter finansiella poster blev 23 335 mnkr (8 230).
Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade
värdeförändringar och ned-skrivningar uppgick till 9 760 mnkr (3
445).

· Koncernens resultat efter skatt blev 19 535 mnkr (7 483) varav
hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 7 607 mnkr (3
893).

· Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare
uppgick till 48,09 kronor (14,48).

· Utdelningen föreslås höjas till 3,40 kronor (3,20) per aktie.

Denna information är sådan information som L E Lundbergföretagen AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom den ovan angivna CFOs försorg, för
offentliggörande den 20 februari 2020 klockan 13:00 CET.

L E Lundbergföretagen AB+46 8-463 06 00information@lundbergs.se

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och
långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I
portföljen av tillgångar finns det helägda fastighetsbolaget
Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen
Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i
Industrivärden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och
Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som
med god marginal överstiger avkastningen på riskfria räntebärande
placeringar.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/l-e-lundbergforetagen-ab--publ-/r/bokslutskom...
https://mb.cision.com/Main/1033/3040290/1197562.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.