Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-27

L E Lundbergföretagen AB (publ): Lundbergs delårsrapport januari - juni 2020

  • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2020 till 90,3 mdkr (364 kronor per aktie) jämfört med 96,3 mdkr (388 kronor per aktie) den 31 december 2019. Den 25 augusti 2020 var motsvarande värde 98,6 mdkr (397 kronor per aktie).

 

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 112 mnkr (11 387).

 

  • Resultat efter finansiella poster blev -163 mnkr (8 471) där resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures utgör -530 mnkr (3 899). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 1 315 mnkr (6 411).

 

  • Koncernens resultat efter skatt blev -248 mnkr (7 424) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 10 mnkr (1 454).

 

  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -1,04 kronor (24,07).

 

  • Covid-19-pandemin har påverkat omsättningen främst via lägre hyresintäkter och kraftigt minskad efterfrågan på papper. Resultatet har därutöver påverkats av värdenedgång på fastigheter i främst Hufvudstaden och börsnoterade aktier vilket påverkat resultatandelen i Industrivärden negativt.

 

Kontaktpersoner: 
Lars Johansson, CFO
Fredrik Lundberg, VD
Denna information är sådan information som L E Lundbergföretagen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom den ovan angivna CFOs försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 klockan 13:15 CET.
 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.