Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

LAFO: Årsrapport 2019 for Landkreditt Forsikring AS

Landkreditt Forsikring AS ble stiftet 17. august 2001 og eies av 3 aktører i
landbrukssamvirket.
Selskapet regnes som «Bondens eget forsikringsselskap» og retter primært sin
virksomhet
mot bønder og aktører innen norsk landbruk ved å tilby gode forsikringsdekninger
til
konkurransedyktige priser. I tillegg rettes virksomheten også mot
privatmarkedet, samtidig
som øvrig næringsliv også vil utgjøre en viktig og vesentlig andel av
virksomheten fremover.
Landkreditt Forsikring har i 2019 fortsatt den gode veksten fra senere år, og
har samtidig klart å
vise et positivt teknisk resultat og et veldig godt totalresultat. Det er også i
løpet av året besluttet
å innføre et nytt forsikringssystem. Dette har vært en veldig stor beslutning
for selskapet, men
er helt essensielt for at selskapet skal kunne fortsette den høye veksten
kombinert med god
lønnsomhet.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495037

Författare OSE News