Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-21

Lagercrantz: Återköper egna aktier

(SIX) Teknikhandelskoncernen Lagercrantz har i enlighet med
årsstämmans bemyndigande återköp 101.000 B-aktier till en
snittkurs av 104,93 kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets aktuella innehav av egna aktier uppgår till 663.800
B-aktier, vilket motsvarar 2,9 procent av antalet aktier och 2,0
procent av rösterna i Lagercrantz.

Syftet med återköp är att täcka bolagets åtagande enligt
beslutat incitamentsprogram och att kunna anpassa koncernens
kapitalstruktur samt att möjliggöra att framtida förvärv av
företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna
aktier.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Författare TIC